Opgaven en middelen woningcorporaties

Misschien heeft u er al over gelezen: woningcorporaties hebben onvoldoende middelen om hun maatschappelijke taak goed en volledig uit te kunnen blijven uitvoeren. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek waarvan de uitkomsten nu door het Kabinet naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het probleem speelt binnen een aantal jaren bij vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. In de regio Haaglanden is het nog veel nijpender: daar loopt het al na 2024 mis.

Rondom Wonen heeft met een brief B&W en de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp hierover geïnformeerd met een uitnodiging om gezamenlijk actie te ondernemen. Laten we voorkomen dat steeds meer mensen steeds langer moeten wachten op een betaalbaar en duurzaam huis. Deze infographic is hieraan toegevoegd die duidelijk laat zien hoe groot het probleem is. Onze koepelorganisatie Aedes publiceert in nationale en regionale kranten deze advertentie.