Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2020 – 1

datum: februari 2020

Op 11 februari hebben de nieuwe bewoners van Villa Zonnedauw in Nootdorp de sleutels gekregen. Hierna werd ook de huurovereenkomst tussen het bestuur van het SWIN en Rondom Wonen getekend.

Villa Zonnedauw is een uniek project; het betreft een appartementengebouw met veertien appartementen voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Het betreft veelal kinderen met Nootdorpse en Pijnackers ouders die zelf aan de slag zijn gegaan om voor hun ouder wordende kinderen een voorziening te realiseren. Samen met Rondom Wonen en bouwbedrijf Waaijer is dit mooie appartementengebouw gerealiseerd.
Nu de bewoners de sleutels hebben, kan het inrichten van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes beginnen.
Begin mei zal de officiële opening plaatsvinden.

Prestatieafspraken

De gemeente Pijnacker-Nootdorp, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Op 21 januari 2020 werden de prestatieafspraken voor 2020 officieel ondertekend door alle betrokken partijen. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Wat zijn de prestatieafspraken
Woningcorporaties maken jaarlijks afspraken over de prestaties die zij gaan leveren met gemeenten en huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de Woningwet. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Afspraken Pijnacker-Nootdorp
Er is een grote behoefte aan meer betaalbare en duurzame huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Partijen hebben afspraken gemaakt over de invulling daarvan voor 2020. Voor 2020 is het de ambitie op het vlak van nieuwbouwproductie de start van de bouw van 110 sociale huurwoningen in Tuindershof (oplevering in 2021). Halverwege 2019 heeft Rondom Wonen 30 sociale huurwoningen in Keijzershof opgeleverd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een appartementencomplex in Nootdorp.Verder zijn er afspraken gemaakt over nieuwe ontwikkellocaties waarbij zowel de gemeente als Rondom Wonen de doorstroming binnen de woningvoorraad als speerpunt willen gebruiken. Op het gebied van duurzaamheid start Rondom Wonen een project met zonnepanelen.
Rondom Wonen wil ook graag samen met de gemeente bekijken welke aanvullende maatregelen er vanuit de gemeente en vanuit de corporatie genomen kunnen worden om de doorstroming in de sociale huurvoorraad te bevorderen.

De afspraken zijn een goede basis voor de samenwerking tussen de gemeente, Rondom Wonen en huurdersvereniging Argos. Op deze manier werken we samen aan een thuis voor onze (toekomstige) huurders.

Het Meldpunt Leefomgeving van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is bedoeld voor meldingen over zaken die gevaarlijk kunnen zijn of die ergernis wekken. Bijvoorbeeld zwerfvuil, bestrating, groen, speeltuintjes, vernielingen.

Maar ook geluid- en stankoverlast, graffiti, hondenpoep en nog veel meer. Laat het de gemeente weten als u iets ziet of als u ergens vragen over heeft . Via www.pijnacker-nootdorp.n/meldpunt kunt u eenvoudig en snel uw melding doen.
Dit kan ook via de mobiele website op uw telefoon of telefonisch via telefoonnummer 14 015.

De brandweer rukt in Nederland circa 13 keer per dag uit voor een brand. Wist u dat binnen twee minuten een flinke brand kan ontstaan die u niet meer zelf kunt blussen? En dat uw huis in 5 minuten volledig in brand kan staan? Handel dus snel.

De rook die vrijkomt bij brand bevat giftige gassen. Het inademen hiervan veroorzaakt de grootste problemen. De meeste dodelijke slachtoffers vallen dan ook tijdens de slaap.

De oorzaken van brand zijn vaak:

  • Vlam in de pan die geblust wordt met water
  • Roken in bed: smeulende sigaretten zorgen vaak voor brand
  • Gebruik van elektrische apparaten met onveilige bedrading

Lees verder: http://www.watdoeje.nl/risico/in_of_om_het_huis

Creativiteit verbindt. Omdat je buren bent, bent u al verbonden, maar samen de buurt nog mooier maken verbindt nog meer. Daarom is in de bomenbuurt in Pijnacker een kunstproject gestart met en voor bewoners. Lijkt het u leuk om mee te werken aan een kunstwerk waar u uw aandeel nog jaren kunt zien hangen en waar iedereen van kan meegenieten? Kom dan gezellig op 29 februari mee doen!

Je hoeft niet creatief te zijn, iedereen kan meedoen!

Wat: samen kunst maken

Waarvoor: voor de bomenbuurt aan de zijgevels van de Kastanjelaan, Esdoornlaan en Beukenlaan

Waar: de Casaschool

Goudenregensingel 25A

2641 AV Pijnacker

Wanneer: zaterdag 29 februari 14.00 – 16.00 uur

Het Infocentrum Keijzershof, waar u terecht kunt voor alle informatie op het gebied van wonen in Keijzershof, is de komende twee maanden alleen open op zaterdag.
Van 1 februari tot en met 1 april zal informatrice Janny u graag informeren op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Vanaf begin april worden de openingstijden weer uitgebreid.

Samen met een vijftal signaalpartners maken de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Rondom Wonen werk van het vroegtijdig signaleren van schulden bij haar inwoners. Op woensdagmiddag 5 februari ondertekenden wethouder Hanneke van de Gevel, Nathalie Trijsburg (procesmanager Dunea) en Bianca van Zon (Manager Wonen van Rondom Wonen) het convenant “Vroeg Eropaf”.

De gezamenlijke aanpak is gericht op het voorkomen van problematische schulden van inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de betrokken partijen. Vooralsnog zijn de deelnemende partijen Rondom Wonen, Dunea en ziektekostenverzekeraars: VGZ, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het betreft een pilot, met de nadrukkelijke bedoeling om gedurende de pilotperiode te onderzoeken hoe Vroegsignalering in Pijnacker-Nootdorp zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven. Wanneer de aanpak succesvol blijkt, wordt de samenwerking uitgebreid met meer zorgverzekeraars en energieleveranciers.

Rondom Wonen laat in samenwerking met Wocozon huurders profiteren van zonnestroom. Begin februari hebben huurders van enkele straten een uitnodiging gehad om te starten met zonnestroom.

Deze bewoners krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor zonnepanelen op het dak van hun woning. De huurder betaalt niets voor de zonnepanelen zelf, alleen voor de opgewekte zonnestroom. De zonnepanelen zetten zonlicht om in stroom. De stroom die een zonnepaneel opwekt noemen we zonnestroom. De zonnepanelen gaan een flink deel van de totale stroomverbruik in een woning opwekken. Dat is gunstig, want deze zonnestroom hoeft de huurder niet meer af te nemen van zijn/haar elektraleverancier. Deze zonnestroom kost gemiddeld 20% minder dan de stroom van een elektraleverancier.

Rondom Wonen start met twee verschillende typen woningen: één met platte daken en één met puntdaken. In een later stadium zullen ook andere huurders deze mogelijkheid krijgen.