Het jaar 2021 in beeld

Hoe is het woningbezit van Rondom Wonen samengesteld?
Waar zijn in 2021 de huuropbrengsten aan besteed?
Met welke andere organisaties werkt Rondom Wonen nauw samen?
Hoe ziet onze woningvoorraad eruit?
Deze informatie en meer treft u aan op onze infographic “Het jaar 2021 van Rondom Wonen in beeld”.