Buurtkunst in Noord

Op zaterdag 29 februari is het eerste kunstobject opgehangen op de kopgevel aan de Esdoornlaan. Later dit jaar worden de andere 2 kunstobjecten op de andere gevels geplaatst.

Het kunstproject is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente, SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), wijkvereniging Noord en Rondom Wonen.

De kunstenaressen Sabina Verduyckt en Martine de Soet hebben het ontwerp gemaakt. Omdat het de bomenbuurt betreft, zijn het bomen (Esdoorn, Beuk, Kastanje) geworden.

Door kinderen en hun ouders uit de buurt zijn vogels gemaakt, die later in en bij de bomen bevestigd worden.