Wijziging regels ‘doorstromers’

In 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019 van kracht geworden.

Eén van de gevolgen van de Huisvestingsverordening is het begrip ‘doorstromer’ en ‘starter’.
Aangezien de overgangsperiode tot 1 juli 2021 van kracht is, informeren we u nogmaals over deze wijziging.