Nieuwe Huisvestigingsverordening
In 2019 is de nieuwe Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019 van kracht geworden.
Eén van de gevolgen van de Huisvestingsverordening is het begrip ‘doorstromer’ en ‘starter’.
In de nieuwe verordening staat het volgende bij de begripsomschrijvingen:

Doorstromer
Is een woningzoekende die op de dag dat het woningaanbod wordt gepubliceerd als huurder beschikt over een zelfstandige woonruimte binnen de regio en deze achterlaat. Dit betekent dat alleen huurders vanuit de regio, doorstromers zijn.

Tot 2019 waren alle woningzoekenden die een zelfstandige woonruimte achterlieten, welke bij verhuizing vrijkwam voor verkoop of nieuwe verhuur, doorstromer.

Overgangsregeling
De woningzoekenden die voor 1 juli 2019 stonden ingeschreven als doorstromer, maar geen huurwoning binnen de regio achterlieten, hebben gebruik kunnen maken van de overgangsregeling tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli 2021 vindt er een wijziging plaats van de inschrijfduur.
Woningzoekenden die geen huurwoning in de regio achterlaten, worden allen starter.

De inschrijfduur voor deze groep wordt bepaald door het aantal jaren dat zij ingeschreven staan als woningzoekenden, hetgeen tevens de inschrijfduur is. Deze woningzoekenden kunnen hierdoor maximum 5 jaar inschrijfduur minder hebben, dan voor 1 juli 2021. Deze wijziging wordt automatisch doorgevoerd in het systeem van Woonnet-Haaglanden.

Wat zijn de gevolgen van wijziging doorstromer?
De wijziging heeft als gevolg dat er meer kans op doorstroming is binnen de regionale huursector.
Woningzoekenden die geen huurder zijn, worden niet uitgesloten, maar moeten wel langer ingeschreven staan.

Voor de duidelijkheid de omschrijving van een starter:

  • woont bij zijn/haar ouders thuis
  • woont in een zelfstandige huurwoning buiten de regio Haaglanden
  • woont in een koopwoning
  • woont bij iemand in
  • woont op kamers
  • woont in een onzelfstandige wooneenheid (zonder eigen voordeur of eigen voorzieningen)
  • heeft een tijdelijk huurcontract (op basis van de leegstandswet) of campuscontract
  • is dakloos
  • woont in het buitenland

Als u hierover nog vragen heeft, dan horen wij het graag.