Veilig Thuis Haaglanden of Rotterdam

Veilig Thuis Haaglanden of Veilig Thuis Rotterdam (afhankelijk in welke regio u woont) is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Zij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen creëren zij een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan.

Meer informatie vindt u op www.veiligthuishaaglanden.nl of www.veiligthuisrr.nl