Samen maken we werk van vroegsignalering

Samen met een vijftal signaalpartners maken de gemeente Pijnacker-Nootdorp en woningcorporatie Rondom Wonen werk van het vroegtijdig signaleren van schulden bij haar inwoners. Op woensdagmiddag 5 februari ondertekenden wethouder Hanneke van de Gevel, Nathalie Trijsburg (procesmanager Dunea) en Bianca van Zon (Manager Wonen van Rondom Wonen) het convenant “Vroeg Eropaf”.

De gezamenlijke aanpak is gericht op het voorkomen van problematische schulden van inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij de betrokken partijen. Vooralsnog zijn de deelnemende partijen Rondom Wonen, Dunea en ziektekostenverzekeraars: VGZ, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Het betreft een pilot, met de nadrukkelijke bedoeling om gedurende de pilotperiode te onderzoeken hoe Vroegsignalering in Pijnacker-Nootdorp zo effectief mogelijk kan worden vormgegeven. Wanneer de aanpak succesvol blijkt, wordt de samenwerking uitgebreid met meer zorgverzekeraars en energieleveranciers.