Project de Visserlaan

In het najaar van 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren van 18 flatwoningen aan de Visserlaan. Doelstelling is comfortverbetering en waar mogelijk extra maatregelen voor energiebesparing. Er is een klankbordgroep opgericht met daarin een aantal bewoners van de Visserlaan en ook huurdersorganisatie Argos heeft zitting in de klankbordgroep. De klankbordgroep en Rondom Wonen worden geassisteerd door bureau Twinstone, dat speciaal aangetrokken is in het kader van afstemming en communicatie met bewoners. Twinstone heeft veel ervaring met verduurzamingsrenovaties in bewoonde toestand en fungeert als eerste aanspreekpunt tussen bewoners, aannemer en woningcorporatie.

Vorig jaar heeft Rondom Wonen samen met de klankbordgroep, Willems Vastgoedonderhoud en Twinstone het plan voor De Visserlaan verder uitgewerkt. Daarna is het plan aan de bewoners gepresenteerd en is gevraagd of de bewoners akkoord zijn met het plan. Om het plan namelijk door te laten gaan moet minimaal 70% van de bewoners akkoord zijn. Eind februari 2021 bleek 83% van de bewoners akkoord te zijn met het plan en konden wij samen met Willems Vastgoedonderhoud een aannemersovereenkomst tekenen.

Dat is toch wel een mooi moment!

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang, wij streven ernaar deze vóór de bouwvakantie te hebben afgerond. Wat er precies allemaal aangepakt wordt leest u in deze leaflet. Na het afronden van het project zullen de woningen die nu gemiddeld een energielabel D hebben naar label A gaan. Ook verdwijnen alle gasaansluitingen waardoor de woningen aan de Visserlaan als eerste van de 16 flats “gasloos” zijn. Er wordt uitgekeken naar een klein feestmomentje, zodra er minder beperkingen zijn in verband met corona.

Klik hier voor meer informatie over dit project.