Project de Visserlaan

In het najaar van 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren van 18 woningen aan de Visserlaan. Doelstelling is comfortverbetering en waar mogelijk extra maatregelen voor energiebesparing. Er is een klankbordgroep opgericht met daarin een aantal bewoners van de Visserlaan en ook huurdersorganisatie Argos heeft zitting in de klankbordgroep. De klankbordgroep en Rondom Wonen worden geassisteerd door bureau Twinstone, dat speciaal aangetrokken is in het kader van afstemming en communicatie met bewoners. Twinstone heeft veel ervaring met verduurzamingsrenovaties in bewoonde toestand en fungeert als eerste aanspreekpunt tussen bewoners, aannemer en woningcorporatie.

Er is geïnventariseerd wat de bewoners belangrijk vinden bij de aanpak en met deze gegevens zijn er drie ervaren bedrijven gevraagd om een plan te maken dat aan de doelstellingen voldoet. Daarbij zijn ook de kosten bepalend, niet geheel onbelangrijk. Door de coronaperikelen is de voortgang wel vertraagd, maar gelukkig kon half mei op moderne (digitale) wijze kennis worden genomen van de voorstellen van de aannemers. Na deze selectierondes waren zowel de bewoners, Twinstone als Rondom Wonen unaniem in haar keuze om met Willems Vastgoedonderhoud uit Rotterdam in zee te gaan. Wij gaan met Willems afspraken maken over deze samenwerking en de komende periode met hen het gepresenteerde plan verder uitwerken.

De volgende stap is het verkrijgen van draagvlak, dus ook in deze fase krijgen de bewoners een belangrijke rol, want we gaan alleen door als een meerderheid van de bewoners vertrouwen heeft in het plan. Als alle partijen het plan goedkeuren, is het de bedoeling om in het voorjaar van 2021 te starten met de uitvoering. Er wordt meteen gekeken wat er beter kan tijdens het project, zodat dit bij de uitrol bij de andere flatgebouwen kan worden aangepast.