Werken bij Rondom Wonen20130620_144315 klein

Rondom Wonen is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie met de zorg voor circa 3000 verhuureenheden in de Metropoolregio Rotterdam -Den Haag. Bezit dat zelf is ontwikkeld en wordt beheerd, deels voor derden wordt beheerd, dat deels aan andere corporaties bij oplevering is verkocht. Dit om enerzijds financiële risico’s voor ons te vermijden en anderzijds onze ambities en volkshuisvestelijke prestaties te kunnen blijven waarmaken. Rondom Wonen zorgt voor “gewoon goed wonen” voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen.

Rondom Wonen kende de afgelopen jaren een sterke focus op groei. In de veranderende volkshuisvestelijke omgeving is de focus verlegd van groei naar het managen van prestaties en risico’s en het aanpassen van de organisatie aan de nieuwe werkelijkheid. Eerst vanaf 2017 zullen wij in bescheiden mate weer nieuwbouwprojecten oppakken.

Onze bedrijfscultuur laat zich het beste omschrijven als open en ambitieus. Alle medewerkers zijn loyaal aan Rondom Wonen en betrokken bij wat er speelt in de samenleving. Van leidinggevenden verwachten wij een aantoonbare interesse in de samenleving en maatschappelijke vraagstukken. Dat vinden wij essentieel voor het goed kunnen functioneren als onderneming. Daarom zoeken wij ook mensen die net even wat meer in hun mars hebben. Gevoel voor humor mag zeker niet ontbreken als je bij ons wilt komen werken.

De primaire arbeidsvoorwaarden liggen vast in de CAO voor de branche. Naast een marktconform salaris, kent Rondom Wonen een klein pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Rondom Wonen kent een vaste bezetting van circa 30 medewerkers en enkele oproepkrachten.

Stageplaatsen

Rondom Wonen is een erkend leerbedrijf bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Leerlingen uit het MBO en HBO onderwijs kunnen een stage-aanvraag doen bij Rondom Wonen door een mail te zenden naar ds@rondomwonen.nl.

Vermeld hierin welke opleiding je volgt, voor welke periode je een stage-plaats zoekt en welke werkzaamheden in je stage dienen voor te komen. We zullen daarna bekijken of we in de betreffende periode mogelijkheden hebben om jou de juiste begeleiding te bieden.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.