Publicaties

Belanghouders

Bestuursreglement Rondom Wonen

Gedragscode Integriteit incl. klokkenluidersregeling

Governancecode

Inkoop- en aanbestedingsreglement

Investeringsstatuut

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Ondernemingsplan 2016-2020

Prestatieafspraken 2021-2024

Privacystatement

Procuratiereglement 2019

Profielschets lid RvC

Reglement RvC

Bijlage A: Reglement Auditcommissie

Bijlage B: Reglement Remuneratiecommissie

Statuten Rondom Wonen 2020

Treasurystatuut

Visitatierapport Rondom Wonen 2014-2017