Raad van Commissarissen

Het interne toezicht vindt door een Raad van Commissarissen plaats binnen de context van de heersende wet- en regelgeving. Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting BTIV-2015 is de basis voor het toezicht. De Raad acteert conform de aanbevelingen van de governance code als onderdeel van de Aedescode. Dit vanuit de optiek dat corporaties maatschappelijke ondernemingen zijn. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie, een voortdurende dialoog met de belanghouders in hun lokale omgeving en in een zorgvuldige omgang met hun klanten.

De Raad van Commissarissen en het bestuur vinden ‘goed ondernemingsbestuur’ (corporate governance) van groot belang. De commissarissen en het bestuur staan daarom regelmatig stil bij dit onderwerp. Wijzigingen in de governancestructuur worden met de Raad van Commissarissen besproken en aan de Raad van Commissarissen vooraf ter goedkeuring voorgelegd. Een samenvatting van de corporate governance bij Rondom Wonen kunt u hier vinden.

De Raad van Commissarissen is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld:

Naam / functies in Raad       geb.
jaar
(neven)functies benoemd per benoemd t/m
Krista den Drijver (ir. K.J.)
Voorzitter
Huurderscommissaris
1975 Directeur/eigenaar Puur Management BV Associé bij Lysias Group
Voorzitter Rode Kruis Delft/Midden-Delfland
Lid RvT Erfgoedhuis Zuid-Holland
1-8-2016 31-7-2024
(2e termijn)
Wibo van Hekken (drs. W.B.)
Vice-voorzitter
Vz. auditcommissie
Huurderscommissaris tot 12-9-19
1969 Directievoorzitter Rabobank Breda 15-1-2016 15-1-2024
(2e termijn)
Mariëlle Broekman (mr. M.F.H.)
Vz. remuneratiecommissie
1975 Advocaat Coupry
Voorzitter RvT Bibliotheek Oostland
Voorzitter RvT CulturA

Alg. bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap

1-8-2016 31-7-2024
(2e termijn)
Willeke Ong (W.J.J.)
Lid auditcommissie
1964 Zelfstandig adviseur & partner Greyt
Lid RvT/vz. auditcie ROC Mondriaan
Lid RvT Stg. Pensioenfonds SABIC
Lid geschillencommissie KiFiD
Sleutelfunctiehouder Interne Audit bij het Pensioenfonds Schilders.
1-9-2018 31-8-2022
(1e termijn)
Ruud Geelhoed (R.C.W.)
Huurderscommissaris vanaf
12-9-19
1956 Zelfstandig adviseur en partner Geelhoed & Peekstok
DGA Geelhoed Advies & Management BV
Lid Raad Stichting Brabant Wonen
Lid Raad Woningstichting De Zes Kernen, huurderscommissie
Huurderscommissaris Woningstichting Gouderak
01-1-2019 01-1-2023
(1e termijn)