Het bedrijf Rondom Wonenfavicon

De missie van Rondom Wonen

“gewoon goed wonen”

Rondom Wonen zorgt voor “gewoon goed wonen” voor mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen. Rondom Wonen stelt zich tot doel om daarbij passende woonruimte aan te bieden aan mensen die vallen binnen de primaire doelgroep van beleid, als bedoeld in de woningwet. Deze doelgroep bestaat in algemene zin uit mensen in kwetsbare posities en zij met een bescheiden inkomen. Ook huurders die bijzondere aandacht en zorg nodig hebben rekenen wij tot deze doelgroep.

De naam ‘Rondom Wonen’

Rondom Wonen is werkzaam in het landelijke sub-urbane gebied ‘rond om’ de grotere steden in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Wij houden ons vooral bezig met veel zaken ‘rond om’ het wonen. De naam heeft een middenrijm met drie o’s. De naam klinkt helder en goed.

Het beeldmerk met drie vogels symboliseert de (keuze)vrijheid van de klant bij het huren en het kiezen voor woningen en diensten. Blauw stelt lucht en vrijheid voor, in groen herkent u het landelijke en dorpse karakter van het werkgebied en de kleur oranje staat voor de warmte van en voor de mensen.