Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2020 – 2

datum: april 2020

Rondom Wonen en de Coronacrisis 

Het Coronavirus heeft een grote invloed op ons dagelijks leven
U bent wellicht thuis aan het werken of door uw werk naar huis gestuurd. Ook schoolgaande kinderen zijn thuis en maken huiswerk op de laptop. Of u bent ouder en vanochtend extra vroeg opgestaan om boodschappen te doen. Misschien heeft u wel buren die u daarbij nu helpen. 

Onze dienstverlening is in ieder geval tot 20 mei aangepast

Wij hebben onze dienstverlening op een aantal punten aangepast om de situatie voor u en onze medewerkers zo veilig mogelijk te houden. Ons kantoor is dicht voor bezoekers. De medewerkers van Rondom Wonen werken nu het meest vanuit huis. Uw huur betalen aan de balie kan dus nietU kunt ons het beste telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren. Op vrijdag kunt u alleen bellen voor reparatieverzoeken die niet kunnen wachten 

Zolang de maatregelen van kracht zijn rondom het coronavirus, volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Indien er enig zicht is op het feit dat ons kantoor weer open kan, melden we dit gelijk op onze website.

Betalingsproblemen?

Wij begrijpen het als u, als gevolg van de coronacrisis, tijdelijk niet in staat bent de huur (volledig) te betalen. Wij gaan daar coulant mee om door uitstel van betaling te geven en/of een betalingsregeling af te spreken. 

Als u door de coronacrisis de huur nu niet (geheel) kunt betalen, gaan wij graag in gesprek met u, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing die bij uw situatie past.

Reparatie nodig?

Reparaties voeren we alleen uit als ze niet lang kunnen wachten en er geen bewoners met ziekteverschijnselen in de woning aanwezig zijn. Als de reparatie niet spoedeisend is, dan vragen we u opnieuw contact met ons op te nemen als de Coronamaatregelen versoepeld zijn. U kunt een reparatieverzoek alleen telefonisch doorgeven. Spoedeisende reparatieverzoeken zijn bijvoorbeeld: 

  • gas, water, elektra: lekkages en storingen 
  • riool: verstopping en breuken 
  • kapotte ruiten waardoor wind en regen uw huis binnendringen 
  • cv: geen warm water of verwarming 
  • liftstoringen 

Schoonmaak

De schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en entrees van onze complexen gaat in aangepaste vorm door. Er wordt extra met desinfecterende middelen schoongemaakt, met nadruk op oppervlakten die vaak worden aangeraakt.

Flyer met informatie

Heel veel hulp in deze coronacrisis is online en daarmee niet altijd toegankelijk voor mensen die niet online zijn (denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen). Daarom hebben de gezamenlijke partners van SBJ SamenSterk een flyer ontwikkeld met offline informatie. Op de flyer staan veel lokale en landelijke (hulp)nummers die mensen kunnen bellen voor bijvoorbeeld een praatje maar ook als ze hulp nodig hebben bij boodschappen of boeken willen lenen etc.

We willen u vragen ons te helpen met het verspreiden van deze flyer; geef ze mee met boodschappen voor ouderen, met de boekenservice, kaartenacties of deel ze uit bij uw oudere buren of wijkbewoners. Als u de flyer uitdeelt, benadruk dat vooral dat mensen hulp mogen vragen of gewoon mogen bellen voor een praatje.

De flyer is dus écht bedoeld voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp die niét online zijn  of dit erg lastig vinden, wilt u hier rekening mee houden met het verspreiden?

Per 1 juli 2020 vindt weer de jaarlijkse huurverhoging plaats, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden.

Coronacrisis

Rondom Wonen begrijpt dat huurders door de coronacrisis in financiële problemen kunnen komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomen.

We hebben overwogen de jaarlijkse huurverhoging met een paar maanden uit te stellen, maar hebben hiervan afgezien. Dat zou namelijk maar een heel beperkt voordeel opleveren voor alle huurders, dus ook voor hen die geen financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Terwijl de huurverhoging drie maanden uitstellen lang niet voldoende is om degenen die écht in de knel komen te helpen. Liever reserveren we ruimte om maatwerk toe te passen en gericht te ondersteunen waar het echt nodig is. Voorziet u, of hebt u financiële problemen als gevolg van de coronacrisis? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken uw persoonlijke situatie en gaan met u op zoek naar een oplossing.

De huurverhoging voor de sociale woningen

Lag het inkomen in 2018 tussen € 0 en € 43.574, dan mag de huur wettelijk met maximaal 5,1% verhoogd worden, met een gemiddelde huurverhoging van 2,6%. Daarnaast houdt Rondom Wonen ook rekening met de hoogte van de huidige netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur per 1 juli. Hierdoor ligt de huurverhogingen in 2020 voor huurders met bovengenoemd inkomen tussen de 0% en 5,1%.

In 2020 maakt ook Rondom Wonen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Lag het inkomen in 2018 boven € 43.574, dan mag de huur met maximaal 6,6% verhoogd worden. De huurder ontvangt dan samen met het voorstel huurverhoging een verklaring van de Belastingdienst dat het huishoudinkomen in 2018 boven deze inkomensgrens lag.

De huurverhoging voor de woningen in de vrije sector

Voor de vrije sectorwoningen bedraagt het percentage huurverhoging 3,6%. Deze verhoging is volgens de in de huurovereenkomst afgesproken methode bepaald.

De huurverhoging voor de woningen in ‘t Hofland

Voor de woningen in ‘t Hofland bedraagt het percentage huurverhoging 2,6%.

De huurverhoging voor de parkeerplaatsen en garages

Per 1 juli 2020 wordt eveneens de huur van parkeerplaatsen en garages verhoogd met de volgende percentages:

  • Garages worden met maximaal 3,6% verhoogd
  • Parkeerplaatsen worden met maximaal 2,6% verhoogd

Meer informatie over de huurverhoging vindt u op onze site of de site van de Belastingdienst.

Op zaterdag 29 februari is het eerste kunstobject opgehangen op de kopgevel aan de Esdoornlaan. Later dit jaar worden de andere 2 kunstobjecten op de andere gevels geplaatst.

Het kunstproject is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente, SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), wijkvereniging Noord en Rondom Wonen.

De kunstenaressen Sabina Verduyckt en Martine de Soet hebben het ontwerp gemaakt. Omdat het de bomenbuurt betreft, zijn het bomen (Esdoorn, Beuk, Kastanje) geworden.

Door kinderen en hun ouders uit de buurt zijn vogels gemaakt, die later in en bij de bomen bevestigd worden.

Rondom Wonen krijgt vragen van huurders die aangeven over te willen stappen op elektrisch koken. De meest aangevoerde redenen zijn kostenbesparing of vanuit milieu-bewustzijn. Maar wat kan er wel en wat niet. In dit artikel leggen we u meer uit over de mogelijkheden.

Van het gas los

De overheid heeft besloten dat de woningen vroeg of laat van het gas los moeten gaan. Nu is dat nog niet zo eenvoudig, omdat de woningen in Nederland voornamelijk op gas worden verwarmd en er veel op gas wordt gekookt. Het tempo dat de overheid voorstaat ligt hoog. Die hoge ambities leiden tot ferme uitspraken, ook door ondernemers en leveranciers. De realiteit in aanpak ligt vaak toch echt wel genuanceerder. Het is niet zo van cv-ketel eruit, warmtepomp er in en klaar is Kees.

Rondom Wonen ziet er vanaf om trendsetter te zijn. We bouwen inmiddels ervaring op, maar de technische ontwikkelingen gaan zo hard, dat we liever afwachten totdat bijvoorbeeld kinderziektes voorbij zijn.

Waar wel en waar niet

Het wordt interessant om na te gaan of je met elektrisch koken al van het gas af kan. Dat lukt in het woningbezit van Rondom Wonen alleen in de flats in Pijnacker-Noord. Die woningen hebben namelijk een eigen gasmeter, alleen voor kookgas. Dit artikel is dus met name interessant voor die bewoners. Voor de overige woningen, die dus ook nog op gas worden verwarmd, is een verduurzamingsplanning in de maak. We constateren dat het maatwerk is en voor elk woningcomplex anders is en anders moet. Daarnaast kosten de ingrepen voor al onze woningen erg veel geld. Geld wat feitelijk door al onze huurders moet worden opgebracht.

Elektrisch koken tot op zekere hoogte

Terug naar de flatwoningen in Pijnacker-Noord. Als bewoners dit willen kunnen deze woningen van het gas af. Maar dat kan overigens niet onbeperkt en niet te snel, omdat we dan tegen de grenzen van de nutsvoorzieningen aanlopen.

Rondom Wonen gaat dan ook overleggen met onder andere Stedin. Het elektrisch vermogen dat nodig is als alle woningen elektrisch gaan koken vereist mogelijk aanpassingen in de straat en/of het gebouw zelf.

Ik woon in een flatwoning en wil mij oriënteren op elektrisch koken

Er zijn al bewoners die hun gasaansluiting opzeggen. Zij kopen een elektrisch kooktoestel en laten een extra groep maken in de meterkast.

Ook bij verhuizingen zorgt Rondom Wonen ervoor dat de gasaansluiting opgezegd wordt. Daardoor moeten de nieuwe bewoners gelijk elektrisch gaan koken.

Heeft u plannen, oriënteer dan eerst naar de consequenties, voordat u een kooktoestel uitzoekt. Zo zijn er één fase, twee fase èn driefase kookplaten en er zijn fornuizen met een elektrische oven. Het vermogen is echt bepalend voor wat er kan en wat het kost. Vrijwel altijd moet de meterkast worden aangepast door het plaatsen van een extra groep of groepen. Informeer vooraf naar de kosten hiervan, door een offerte op te vragen bij een erkende elektricien.

Afhankelijk van het vermogen van de kookplaat kan zelfs de hoofdaansluiting aanpassing vragen, met als gevolg een hoger vastrecht. Kortom, het overstappen van op gas naar elektrisch koken kost tijd en uitzoekwerk.

De kosten van de aanpassingen kunnen worden terugverdiend. Immers de kosten van vastrecht gas vervallen en dat is op jaarbasis een fors bedrag. Bekijk hiervoor uw energieafrekening eens. De terugverdientijd is afhankelijk van de hoogte van de investering in kooktoestel en de aanpassingen van de meterkast.

Aanvragen bij Rondom Wonen

Bent u van plan elektrisch te gaan koken en u woont in een van de flatwoningen in Pijnacker-Noord, vraag deze wijziging dan vooraf bij ons aan! Zo houden we bij wat waar gebeurt en kunnen we met Stedin overleggen mocht het elektrisch vermogen fors toenemen.

Indien gewenst kunnen wij u op weg helpen door verdere informatie te geven.

Hoe is het woningbezit van Rondom Wonen samengesteld?
Waar zijn in 2019 onze huuropbrengsten aan besteed?
Met welke andere organisaties werkt Rondom Wonen nauw samen?
Deze informatie en meer vindt u op onze infographic “Het jaar 2019 van Rondom Wonen in beeld”