Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2019 – 1

datum: februari 2019

Geef dit dan aan ons door zodat wij u altijd kunnen bereiken!
U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

Op 10 januari vonden de eerste sleuteluitreikingen plaats van de nieuwbouwappartementen aan de rand van de Thorbeckelaan in Pijnacker. Daarna hebben de nieuwe huurders van de appartementen aan de Schaepmanlaan en de Savornin Lohmanlaan ook de sleutels gekregen. In totaal zijn 66 appartementen gebouwd, bestaande uit 3 blokken van 22 woningen. Het zijn zowel 2- als 3-kamer woningen. De animo voor deze woningen was zeer groot: we hebben zo’n 1400 aanmeldingen binnengekregen.

Bij de toewijzing van sociale huurwoningen is door twee corporaties in Haaglanden opnieuw fraude met inkomensverklaringen geconstateerd. Alle inkomensverklaringen zijn afkomstig van een bemiddelingsbureau waarbij mensen tegen hoge kosten vervalste papieren kunnen krijgen. Dit is de derde keer dat de corporaties in de regio Haaglanden in aanraking komen met hetzelfde frauduleuze bemiddelingsbureau. SVH en de gezamenlijke corporaties roepen woningzoekenden op nooit te betalen voor het verkrijgen van papieren. Bij constatering van fraude wordt de woningzoekende uitgeschreven. Heeft een verhuring al plaatsgevonden en wordt naderhand fraude geconstateerd, dan wordt de woning alsnog ontruimd.

De woningen waarbij de fraude aan het licht is gekomen, zijn eind vorig jaar geadverteerd op Woonnet-Haaglanden. Nadat er een melding was gedaan van mogelijke fraude, hebben de corporaties direct maatregelen getroffen om onterechte verhuringen te voorkomen. Zo moeten onder andere kandidaat-huurders ter plekke inloggen op de website van de Belastingdienst, zodat de echtheid van de inkomensverklaring gecontroleerd kan worden. Wanneer de inkomensgegevens of andere papieren vervalst zijn, wordt de woning geweigerd. Daarnaast wordt de woningzoekende uitgeschreven uit Woonnet-Haaglanden en verliest hij zijn inschrijfduur. De woningen worden opnieuw geadverteerd.

Het probleem speelt landelijk. Een voorzichtige inschatting is dat al duizenden woningzoekenden in Nederland gebruik hebben gemaakt van soortgelijke bemiddelingsbureaus om sneller aan een woning te komen. De kosten die deze bureaus rekenen voor het leveren van valse documenten lopen in de duizenden euro’s. Op 9 januari beantwoordde Minister Ollongren kamervragen over de frauduleuze bemiddelingsbureaus. De Minister laat er geen twijfel over bestaan: “Alle vormen van fraude zijn te betreuren en moeten worden bestreden.” De Haaglandse corporaties zijn dat helemaal met haar eens. Zij vragen daadkrachtig optreden tegen deze partijen. Woningzoekenden moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke woningtoewijzing. Daarnaast zorgt fraude voor veel extra controlewerk voor de corporaties.

In de meeste gevallen wordt fraude met papieren tijdig door de corporatie opgemerkt. De corporaties willen woningzoekenden op het hart drukken om niet met dit soort bemiddelingsbureaus in zee te gaan. Bij constatering van fraude verliezen woningzoekenden niet alleen veel geld maar ook hun opgebouwde inschrijfduur waardoor ze nog langer moeten wachten op een woning. Is de woning reeds verhuurd, dan wordt er bij geconstateerde fraude ontruimd en verliezen mensen alsnog hun woning. Kortom: woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk zelf de dupe.

De corporaties benadrukken dat woningzoekenden alleen via Woonnet-Haaglanden een sociale huurwoning toegewezen kunnen krijgen. Zij roepen dan ook op om geen gebruik te maken van zogenaamde bemiddelingsbureaus die geen invloed hebben op de toewijzing van woningen. Met vragen of voor advies kunnen woningzoekenden terecht bij een van de 15 corporaties in de regio of bij Woonnet-Haaglanden.

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie: 100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders.

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda op 15 februari tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Ook Rondom Wonen was aanwezig om steun te betuigen en haar deelname te bevestigen aan het actieplan.

 Sneller, meer investeren

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – aan de woningcorporaties. Die betalen jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen. 

Rondom Wonen betaalt jaarlijks € 2,1 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag kan Rondom Wonen huurwoningen verduurzamen. Daarmee zorgen we goed voor de aarde en voor de portemonnee van onze huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Bondgenoot bij klimaatakkoord

Met hun actieplan tonen de woningcorporaties en Urgenda zich een bondgenoot van het kabinet, dat uitzonderlijk grote stappen moet zetten om de afspraken in het klimaatakkoord te realiseren: extra CO2-besparing én draagvlak daarvoor bij de Nederlandse burgers.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Hun huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Zo bleek ook uit de presentatie van de bestuurder Harry Platte en een huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad, tijdens de persconferentie vrijdagmiddag.

Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Gemeente en huurders steunen de actie

Huurdersvereniging Argos is blij met de actie van Rondom Wonen, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderstreept in haar collegeprogramma ‘Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018’ het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Belastingen voor sociale verhuurders

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, omdat er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat dit tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de huurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

IJzersterk systeem

Dertig procent van alle Nederlanders woont in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. Dat zijn mensen met een bescheiden inkomen, tot zo’n € 38.000 per jaar. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze huurders goed kunnen wonen: ze houden de huurprijzen laag en bij sociale of financiële problemen zoeken ze samen met hen naar oplossingen. Veel zorgorganisaties huren bij woningcorporaties woningen voor hun cliënten. Al met al creëert dat een sterk sociaal netwerk en maatschappelijk vangnet. Dit systeem wordt wereldwijd geroemd, en kost de overheid niets.

Op woensdagmiddag 9 januari vond de officiële start bouw plaats van 14 zorgappartementen in Nootdorp. Een mooie woonvoorziening voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Rondom Wonen realiseert deze woningen samen met de Stichting Wooninitiatief Nootdorp (SWIN). De zorg gaat geleverd worden door Ipse de Bruggen.

Wethouders Frank van Kuppeveld en Peter Hennevanger hadden de eer het bouwbord te onthullen. Samen met de toekomstige bewoners, ouders en direct betrokkenen werden op de bouwplaats op de hoek Zonnedauw/Pinksterbloem confetti knallers weggeblazen. Daarna ging het gezelschap naar Grand Café 1837. Daar werden de initiatiefnemers van het allereerste uur in het zonnetje gezet en werd er gezellig nagepraat.