Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2018 – 5

datum: december 2018

Op naar 2019!

Het jaar is bijna afgelopen. Dat betekent ook dat onze plannen voor 2019 klaarliggen. Ik wil u wat vertellen over een paar plannen waar u als huurder iets van kunt gaan merken volgend jaar.

Minder huurverhoging

In 2019 gaan we voor huurders met een laag inkomen de huur alleen voor inflatie verhogen. Dat is anders dan dit jaar (2018), toen zijn de huren voor huurders met een laag inkomen nog met inflatie +0,4% gestegen.

Nieuwbouw in Nootdorp en Keijzershof

We starten in januari met de bouw van 30 kleine appartementen in de wijk Keijzershof, en met de bouw van ‘Villa Zonnedauw’ in Nootdorp. Dat wordt een woongebouw voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

Verder blijven we natuurlijk doen wat u van ons gewend bent. Dus uw huis onderhouden, bijvoorbeeld door de buitenboel te schilderen. En als er eens iets kapot is aan uw woning dan komen we dat repareren. En als u twijfelt of u niet zou willen verhuizen, omdat uw kinderen uit huis zijn of traplopen lastiger wordt. Dan kijken we graag samen met u of er mogelijkheden zijn om naar een woning te verhuizen waar alles gelijkvloers is.

Namens alle medewerkers van Rondom Wonen wens ik u prettige feestdagen en alle goeds voor 2019 toe!

Lucas de Boer, directeur-bestuurder

Openingstijden rond de feestdagen

Rondom Wonen is rond de Kerstdagen en Oud & Nieuw gesloten.

In deze periode kunnen alleen spoedeisende storingen worden doorgegeven aan de externe storingsdienst via het telefoonnummer (015) 3620 520, optie 1.

vrijdag 21 december

maandag 24 december

dinsdag 25 december (eerste Kerstdag)

woensdag 26 december (tweede Kerstdag)

donderdag 27 december

vrijdag 28 december

maandag 31 december

dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

woensdag 2 januari

08.00-12.00 uur

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

09.00-12.00 uur

Niet-spoed reparatieverzoeken kunnen vanaf de eerste week van januari tijdens kantooruren bij Rondom Wonen gemeld worden of via onze website. De reparaties worden dan in de loop van januari uitgevoerd.

Vocht en schimmels

Veel huizen hebben een vochtprobleem. Vooral in de winter. Het ruikt muf en er kunnen vochtplekken of schimmel ontstaan. Dat is niet gezond. Gelukkig kunt u er vaak zelf wat aan doen.

Meer informatie over wat u kunt doen vindt u op de site van de GGD.

Huurtoeslag in 2019

Uw huur is te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. U vraagt huurtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag in 2019, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U huurt een zelfstandige woonruimte. Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte.
  • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
  • Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente (behalve een eventuele onderhuurder).
  • Iedereen heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan het bedrag uit de Tabel met inkomensgrenzen. Hebt u inwonende kinderen onder de 23 jaar? Dan telt de eerste € 4.885 van hun inkomen niet mee.
  • De huurprijs is niet hoger en niet lager dan de bedragen uit de Tabel met huurgrenzen. De huurprijs is de kale huurprijs plus bepaalde servicekosten, zoals schoonmaakkosten voor een gemeenschappelijke ruimte.
  • Uw vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, is niet hoger dan het bedrag uit de Tabel met vermogensgrenzen. Hebt u een toeslagpartner of een medebewoner? Tel dan de bedragen per persoon bij elkaar op.

Tabel met inkomensgrenzen

Uw situatie op 1 januari 2019

U bent jonger dan de AOW-leeftijd en u woont alleen

U bent jonger dan de AOW-leeftijd en u woont niet alleen

U krijgt AOW en u woont alleen

U woont niet alleen en de meest verdienende bewoner krijgt AOW

Jaarinkomen 2019

€ 22.700

€ 30.825

€ 22.675

€ 30.800

Tabel met huurgrenzen

Uw leeftijd op 1 januari 2019    Huurprijs per maand

minimaal   maximaal

U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar, geen kinderen:

U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt kinderen:

U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd:

U krijgt AOW en u woont alleen:

U krijgt AOW en u woont niet alleen:

€ 228,62      € 424,44

€ 228,62      € 720,42

€ 228,62      € 720,42

€ 226,80      € 720,42

€ 224,99      € 720,42

Tabel met vermogensgrenzen

Uw situatie

1 persoon

2 personen

Totaal vermogen

€ 30.360

€ 60.720

Toeslag aanvragen

Denkt u dat u recht hebt op huurtoeslag? Dan kunt u die bij de Belastingdienst aanvragen. U hoeft een toeslag maar één keer aan te vragen. Zolang u aan de voorwaarden blijft voldoen, krijgt u de toeslag elk jaar automatisch verlengd. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl 

Voor Mijn toeslagen hebt u een DigiD nodig. Uw toeslagpartner of, in geval van huurtoeslag, een medebewoner heeft ook een DigiD nodig voor het gebruik van Mijn toeslagen. U ziet wanneer dit het geval is. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op www.digid.nl.

Hebt u geen internet? Bel dan de Belastingdienst via het gratis telefoonnummer: 0800 – 0543.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Planmatig onderhoud in 2019

Ook in 2019  staan er onderhoudswerkzaamheden gepland aan de verschillende complexen. De meest in het oog springende projecten worden per complex toegelicht. De genoemde werkzaamheden zijn onder voorbehoud.

Overzicht Planmatig onderhoud 2019

De B.T.W. gaat omhoog

Vanaf 1 januari 2019 gaan we meer belasting betalen. Vanaf die datum wordt namelijk het lage B.T.W. tarief 9% i.p.v. 6%. Behalve dat dit gevolgen heeft de prijs van de dagelijkse boodschappen, heeft het ook gevolgen voor de hoogte van de maandelijkse servicekosten.

Om te voorkomen dat huurders bij de eindafrekening 2019 een naheffing krijgen, worden de servicekosten al op 1 januari aangepast. De betreffende huurders hebben hierover persoonlijk bericht ontvangen.

Huurders geven Rondom Wonen een dikke 8!

Rondom Wonen scoort als enige woningcorporatie in de regio Haaglanden een A bij de Aedes Benchmark op het onderdeel huurdersoordeel. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op!

Deze benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd onder woningcorporaties in Nederland. Een A-score is de hoogst haalbare score. Er wordt naar verschillende onderdelen gekeken, zoals het betrekken van de nieuwe woning, het verlaten van de woning en het afhandelen van een reparatieverzoek. Op alle onderdelen geven huurders ons een 8,1 en 8,2. Ook in 2019 blijven wij ons inzetten om deze mooie scores te behouden.

Nieuwbouw in Noord

De nieuwbouw in Noord vordert gestaag, de eerste woningen worden begin januari 2019 verhuurd!
De andere woningen volgen in de weken daarna.
De belangstelling voor de appartementen was groot: op de beide advertenties voor de in totaal 66 woningen hebben ruim 1400 woningzoekenden gereageerd.

Inmiddels zijn enkele kijkmiddagen geweest voor de kandidaten, ook daarvoor was de belangstelling groot!