Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2018 – 4

datum: november 2018

De portemonnee van Rondom Wonen

Rondom Wonen is een stichting. Dat betekent dat wij niet van de gemeente of van een andere overheid zijn. Het betekent ook dat wij geen aandeelhouders hebben. Dus als we eens geld overhouden, dan blijft dat geld bij Rondom Wonen. We gebruiken dat geld dan om bijvoorbeeld woningen op te knappen of nieuwe woningen te bouwen.

We hebben in oktober 2018 de begroting voor volgend jaar (2019) gemaakt. Daarin staat wat we allemaal gaan uitgeven en wat er aan geld binnenkomt. Om met dat laatste te beginnen: er komt in een heel jaar ongeveer 19 miljoen euro binnen. Dat geld komt vooral uit huuropbrengsten. Huur die u als huurder aan ons overmaakt. Ik vind het daarom netjes om u te laten zien wat wij met al dat geld doen. De belangrijkste uitgaven in 2019 van groot naar klein:

1 Rente: € 5,4 miljoen

2 Nieuwbouw € 4,9 miljoen

3 Onderhoud: € 2,7 miljoen

4 Belasting/heffingen: € 2,5 miljoen

5 Loonkosten: € 1,9 miljoen

6 Bedrijfskosten: € 1,4 miljoen

U ziet dat onze grootste uitgave die aan rente is. Dat komt omdat Rondom Wonen geld geleend heeft om de huizen te kunnen bouwen die we verhuren. Eigenlijk doen wij hetzelfde als mensen die een eigen huis kopen: die sluiten daarvoor een hypotheek af en betalen daar ook elke maand rente voor.

Daarnaast gaat er veel geld naar nieuwbouw en onderhoud. Omdat er een tekort aan betaalbare huurwoningen is in Pijnacker-Nootdorp, bouwen we op dit moment 66 appartementen in Pijnacker Noord, starten we eind dit jaar met 14 appartementen in Nootdorp en begin 2019 met de bouw van 30 appartementen in Keijzershof. In 2019 geven we aan die bouwprojecten bij elkaar bijna 5 miljoen euro uit. Aan onderhoud geven we bijna 3 miljoen euro uit. Het grootste deel van dat geld gaat naar schilderwerk en het vervangen van kozijnen. De rest geven we uit aan reparatieonderhoud en aan het weer in orde maken van woningen als er een nieuwe huurder in komt.

Ook maken we meer dan 2,5 miljoen over aan o.a. de Belastingdienst, dat is vooral verhuurdersheffing. Die belasting bestaat sinds 2013 en het komt erop neer dat wij bijna € 1.000 per woning belasting moeten betalen voor elke sociale huurwoning. Elk jaar opnieuw.

De loon- en bedrijfskosten (bij elkaar ruim 3 miljoen euro) gaan over de organisatie Rondom Wonen. Dat zijn dus de lonen van iedereen die bij Rondom Wonen werkt. Maar ook de kosten van ons kantoor, de automatisering, de bedrijfsauto’s, de accountant, etc.

Als u alle bedragen optelt dan ziet u dat er evenveel geld binnenkomt als we uitgeven. Het doel van Rondom Wonen is zo veel mogelijk goede betaalbare huurwoningen verhuren en daar geven we het geld dat binnenkomt weer aan uit.

Roept dit verhaal vragen bij u op? Mijn collega’s en ik beantwoorden ze graag.

Lucas de Boer
directeur-bestuurder
ldeboer@rondomwonen.nl / telefoon 015-3620576

Nieuwe medewerkers

Rondom Wonen heeft op de afdelingen Vastgoed en Finance & Control versterking gekregen.
Per september is Marloes Horsman begonnen als projectleider en per oktober is Patrick Romeijn gestart als stafmedewerker Finance & Control.
Hoog tijd om ze aan u voor te stellen en ze te vragen naar hun eerste ervaringen!

Patrick noemt Rondom Wonen een sociale organisatie met oog voor elkaar. De huurders staan duidelijk voorop, ook al ziet hij wel een worsteling met de wet- en regelgeving waar we mee te maken hebben. Dit herkent hij wel van zijn oude werkgever, Rabobank, waar hij 26 jaar werkte in diverse functies. Door continue wijzigingen in wet- en regelgeving, kan die organisatie het nauwelijks bijbenen.

Marloes is ook erg tevreden met haar eerste maanden bij Rondom Wonen. “Er was een uitgebreid inwerkprogramma, er werd echt tijd voor me genomen, o.a. met ritten langs ons woningbezit”. Het welkom van Lucas de Boer (directeur) op LinkedIn vind ik een ‘persoonlijke touch’.
De korte lijntjes zijn erg fijn, je bent vanaf het begin tot de nazorg betrokken bij projecten, dit maakt de functie erg afwisselend. Je moet wel moet goed kunnen schakelen; het is prima als je ideeën hebt, maar ook de uitwerking komt dan op je bordje.
Door mijn ervaring als consultant Assets Energie (woning labeling) en werkvoorbereiding mutatie, is het verbeteren van het woningbezit, ontwikkeling en duurzaamheid een belangrijk thema voor mij!

Wat doen onze nieuwe collega’s graag naast hun werk?
Patrick besteedt z’n tijd het liefst aan vrouw en dochter (8 jaar) en houdt van reizen, liefst avontuurlijk. Daarnaast wandelt hij graag en doet aan hardlopen.
Marloes heeft haar handen vol aan een gezin met man en 3 kinderen (6 jaar en een tweeling van 3 jaar) maar besteedt haar vrije tijd graag aan fotografie en het inrichten, dan wel ‘pimpen’ van haar huis.

Beroepen in Beeld

Op 9 oktober kreeg Rondom Wonen weer bezoek van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in het kader van het project ‘Beroepen in Beeld‘.
In de ochtend kwam een groep van Berkenrode en in de middag een groep van het Stanislas college.

Na een praatje in de kantine waar appels en stroopwafels klaar stonden (de stroopwafels wonnen!) kregen de leerlingen van Ron (opzichter) en Antoinette (HR) een presentatie wat een woningcorporatie nu precies doet, wat voor afdelingen en functies er zijn etc.

Hierna was het tijd om richting de werkplaats en showroom te gaan waar ze onder toeziend oog van  allround vakmannen Ronald en Marcel aan de slag gingen met het buigen van pijpen en deurbeslag uit elkaar halen. Het gros van de kinderen in deze leeftijdsgroep weet uiteraard nog niet wat ze later willen worden; we hopen dat ze vanmiddag wat inspiratie hebben opgedaan!

Waar is dat feestje?

Vindt u dat uw buurt wel een opkikkertje kan gebruiken? Bijvoorbeeld omdat buren elkaar niet zo goed kennen, of de straat zou er best wat gezelliger kunnen uitzien, of u heeft gewoon zin in een feestje met de bewoners uit uw straat of flat?

Dan heeft u om te beginnen natuurlijk een idee nodig. Het zou fijn zijn als een aantal buren samen met u het idee verder uitwerken en een draaiboek maken. Meer informatie over een draaiboek vindt u op onze website.

Om een idee uit te voeren, is meestal geld nodig. U kunt bij diverse instanties aankloppen voor financiële ondersteuning van uw idee:

Fonds 1818.

Dit fonds geeft donaties voor projecten die de maatschappij een beetje beter, socialer of mooier maken. Vaak wordt er alleen geld gedoneerd, maar soms helpen ze ook bij het ontwikkelen van goede ideeën. Meer informatie is te vinden op de website: https://verrijkjebuurt.fonds1818.nl/

Buurtknip (gemeente Pijnacker-Nootdorp)

met de buurtknip kan de gemeente uw idee met een geldbedrag ondersteunen. Bovendien kan één van de wijkmanagers van de gemeente u helpen bij het uitwerken van uw idee. Meer informatie is te vinden op de website: www.pijnacker-nootdorp.nl/buurtknip

Bewonersinitiatieven Rondom Wonen

Als u een activiteit wilt organiseren voor uw buurt, straat, of woongebouw, kunt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van Rondom Wonen. Meer informatie is te vinden op de website: www.rondomwonen.nl./ik-huur-een-woning/leefbaarheid.

Een goede leefbaarheid in een straat of woongebouw begint en eindigt met de bewoners in de straat of woongebouw. Een goede relatie met de buren, betekent een prettiger woonomgeving en meer begrip voor elkaar.

Wij zien uw ideeën graag tegemoet!

Nieuwbouw in Pijnacker Noord

Aan de Thorbeckelaan in Pijnacker Noord verschijnen 3 prachtige appartementsgebouwen. In totaal worden er 66 woningen gebouwd, waarvan 45 3-kamerwoningen en 21 2-kamerwoningen.

De 3-kamerwoningen zijn voor de 2 en 3 persoonshuishoudens en de 2-kamerwoningen voor de 1 persoonshuishoudens. Begin oktober zijn de woningen geadverteerd. We hebben ruim 1400 reacties binnengekregen. De belangstelling is dus zeer groot.

Op dit moment zijn we bezig met het benaderen van de kandidaten en het controleren van de gegevens. Bij de verdeling wordt onderscheid gemaakt aan welke categorie woningzoekenden de woningen worden toegewezen.

De oplevering van de woningen vindt plaats vanaf januari 2019.

In onderstaande schema’s staan hoe de woningen worden verdeeld onder de verschillende categorieën woningzoekenden.

Huurdersorganisaties in de regio zoeken samenwerking

Sinds 18 oktober is de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH) een feit. De intentieovereenkomst werd uiteindelijk door 14 van de 16 huurdersorganisaties uit de regio Haaglanden, waaronder Huurdersvereniging Argos, ondertekend. Hiermee vertegenwoordigen zij 95% van alle huurders in de regio Haaglanden. Dit komt neer op 475.000 huurders en daarnaast hebben zij een stem voor de 132.000 woningzoekenden in de regio.

Marianne Straks, bestuurder van WoonInvest, sprak de SHH toe namens de corporatie bestuurders. Zij noemde de ondertekening van deze samenwerking een ‘historisch moment’. Nooit eerder heeft zo’n grote groep huurdersorganisaties zich verenigt. Het bestuur van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) en de samenwerkende gemeenten in de regio zijn dan ook heel enthousiast over dit prachtige initiatief.

Nieuw telefoonnummer Energiewacht

Een deel van  de huurders van Rondom Wonen heeft een cv-ketel waarbij het onderhoud en het verhelpen van storingen door het bedrijf Energiewacht wordt uitgevoerd. Deze huurders kunnen hiervoor direct met Energiewacht bellen.

Vanaf heden is het telefoonnummer van Energiewacht gewijzigd in 088-555 3000.

Het oude nummer (0800-0388) is nog tot 1 -1-2019 bereikbaar.