Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2018 – 2

datum: april 2018

Al in de zomer van 2017, nu driekwart jaar geleden, solliciteerde ik als directeur bij Rondom Wonen. Vervolgens duurde het nog ruim een half jaar (en vele gesprekken) voordat ik echt werd aangenomen. Begin maart ben ik dan eindelijk aan de slag gegaan. Hiermee is mijn dagelijkse werk verplaatst van Utrecht naar Pijnacker-Nootdorp. Ik woon in Rotterdam-Kralingen, dus ben ik een stuk dichter bij huis gaan werken en dat bevalt uitstekend.

Praten, kijken en lezen

In de eerste weken bij Rondom Wonen heb ik vooral veel gepraat. Op de eerste plaats met alle collega’s die elke dag hun best doen om u als huurder gewoon goed te laten wonen. Ik ben met collega’s meegegaan naar huurders bij wie ze klussen gingen uitvoeren. Ik heb kennisgemaakt met organisaties met wie Rondom Wonen veel samenwerkt. En er gebeurde iets heel akeligs op mijn eerste werkdag, waar ik hieronder meer over vertel.

Hoofd financiën plotseling overleden

Op mijn eerste werkdag overleed ons hoofd Financiën Johan van der Ent aan de gevolgen van een hartaanval. Dat kwam helemaal onverwachts. We kenden Johan namelijk als een gezonde en bewust levende collega. Hij was ook niet ziek. Johan was een hele fijne en gezellige collega die veel voor Rondom Wonen heeft gedaan. Ik kende hem zelf uit de sollicitatieprocedure. We missen Johan hier elke dag en proberen zonder hem verder te gaan. Dat gaat vaak heel goed, en soms blijft het lastig. 

Keuzes maken

Rondom Wonen wil van alles: We willen dat onze huizen betaalbaar blijven voor mensen met weinig geld. Verderop leest u daar meer over bij het artikel over de jaarlijkse huurverhoging. We willen onze huizen duurzamer maken, waardoor ze minder energie gebruiken. En we willen graag bijbouwen, want er zijn te weinig betaalbare huurhuizen in Pijnacker-Nootdorp.

Helaas kunnen we niet alles tegelijk. Daarvoor hebben we nu en in de toekomst niet genoeg geld. Dus moeten we kiezen. Dat doen we samen met onze huurders en de gemeente. Als we keuzes gemaakt hebben, dan maken we daarover met de gemeente en huurdersvereniging Argos afspraken op papier. Die afspraken noemen we prestatieafspraken.

Duurzaamheid en van het gas af

Er zijn in maart verkiezingen geweest en er is nu een nieuwe gemeenteraad. Die gemeenteraad wil dat uiterlijk in 2050 alle energie die we in Pijnacker-Nootdorp gebruiken hernieuwbaar is. Dat komt goed uit, want Rondom Wonen heeft samen met alle andere woningcorporaties in Nederland met de regering hetzelfde afgesproken. We zullen ook wel van het gas af móeten, want in 2030 stopt de gaswinning in Groningen. Dat is al over 12 jaar. We moeten daarom nu aan de slag met het vinden van andere manieren om onze huizen te verwarmen. 

Aardwarmte als duurzame warmtebron

Enkele tuinders in onze gemeente verwarmen hun kassen tegenwoordig met aardwarmte. Die aardwarmte komt van 2300 meter diep onder de grond. Aardwarmte kan ook gebruikt worden om huizen te verwarmen. Dat klinkt simpel, maar is in de praktijk best lastig. Zo heb je soms andere radiatoren nodig en kan het met aardwarmte ook langer duren voordat je huis warm is. Dus als je bestaande huizen gaat verwarmen met aardwarmte dan moet er van alles worden aangepast.

De nieuwe wijk Tuindershof zal straks helemaal met aardwarmte verwarmd gaan worden. Met steun van de gemeente worden de 2 aardwarmtebronnen die er in onze gemeente al zijn met elkaar verbonden. De warmte kan dan optimaal verdeeld worden over alle huizen. Ook de nieuwe appartementen die Rondom Wonen nu bouwt in Pijnacker Noord worden met aardwarmte verwarmd. Meer over de bouw daarvan leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Tips of vragen?

Als directeur weet ik van heel veel onderwerpen een klein beetje. Dus ingewikkelde vragen over dingen als woningtoewijzing, onderhoud, huurtoeslag, en dergelijke kunt u beter stellen aan mijn collega’s die daarin gespecialiseerd zijn. U kunt ze bereiken via ons algemene telefoonnummer (015) 362 05 20. U kunt ook mij bellen of mailen als u een tip voor mij heeft, of een vraag die u niet kwijt kunt of wilt bij mijn collega’s. U kunt mij rechtstreeks mailen op ldeboer@rondomwonen.nl of bellen op (06) 14 56 21 92.

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Lucas de Boer, directeur-bestuurder

Per 1 juli 2018 vindt weer de jaarlijkse huurverhoging plaats, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. Ook in 2018 maakt Rondom Wonen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit is een extra huurverhoging voor huishoudens met een jaarinkomen hoger dan € 41.056 (in 2016). Voor 1 mei 2018 ontvangen de huurders een brief over de jaarlijkse huuraanpassing. In deze brief staat de nieuwe huurprijs per 1 juli 2018.

het inkomen tussen € 0 en  € 41.056

Lag het inkomen in 2016 tussen € 0 en € 41.056, dan mag de huur met maximaal 3,9% verhoogd worden. Bij het bepalen van de huurverhoging houdt Rondom Wonen ook rekening met de hoogte van de huidige netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur in 4 categorieën: hoe hoger dit percentage, hoe lager de huurverhoging.

het inkomen vanaf € 41.056

Lag het inkomen in 2016 boven € 41.056, dan mag de huur met maximaal 5,4% verhoogd worden. De huurder ontvangt dan samen met het voorstel huurverhoging een verklaring van de Belastingdienst dat het huishoudinkomen in 2016 boven de inkomensgrens van € 41.056 lag.

Hoe wordt het inkomen bepaald

Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2016, gerekend over het aantal personen dat op 1 juli 2018 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Zijn er inwonende kinderen die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren? Dan telt hun inkomen over 2016 tot € 19.758 niet mee.

Hoe bezwaar maken bij een inkomensafhankelijke huurverhoging

Als de huurder het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs kunt hij bezwaar maken vóór 1 juli 2018, door een bezwaarschrift bij Rondom Wonen in te dienen. Er kan pas bezwaar gemaakt worden als het voorstel huurverhoging van Rondom Wonen is ontvangen.

Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden is te vinden op de site van de rijksoverheid.nl

Sinds begin april is Henry Hulst werkzaam als allround vakman bij Rondom Wonen. Graag stelt hij zich aan onze huurders voor.

Mijn naam is Henry Hulst, sinds begin april dus werkzaam bij Rondom Wonen. Ik ben vijftig jaar oud en woon mijn leven lang al met veel plezier in Nootdorp. Ik ben getrouwd met Ria en wij hebben drie kinderen. Mijn oudste dochter ontwerpt apparaten voor in het ziekenhuis. Mijn middelste dochter is lerares op een basisschool. De jongste gaat naar De Haagse Hogeschool. Nog druk genoeg met de kinderen!

Verder besteed ik mijn vrije tijd aan vissen en ben ik leider bij het RKDEO voetbal team van mijn zoon. Daarnaast is klussen een hobby van mij, gelukkig heb ik van klussen mijn beroep kunnen maken.

Al jaren werk ik als vakman bij verschillende bedrijven, echter het persoonlijk contact miste ik nogal eens. Daarom ben ik ben blij dat ik bij Rondom Wonen mag komen werken, het helpen van mensen is voor mij iedere dag weer een leuke uitdaging!

Tot ziens bij u thuis?!

Samen met buurtgenoten maak je de buurt. Als bewoner weet je het beste op welke manier je je omgeving socialer, mooier of leuker kunt maken. Een bijdrage van de Buurtknip kan helpen iets leuks te organiseren voor je straat, buurt of wijk. Dit kan een financiële bijdrage zijn van 250 euro voor de straat tot 2500 euro voor een grote activiteit. Ook kan de gemeente je helpen bij het uitwerken van een idee, zodat dit van de grond kan komen.

Waarvoor is de Buurtknip?

De Buurtknip is er voor allerlei nieuwe ideeën voor en door inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Belangrijk is wel dat er draagvlak voor is, dus dat minimaal een aantal buren het idee steunt. De Buurtknip is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sociale ontmoeting, zorg en gezondheid, kunst en cultuur, veiligheid, groen en buitenruimte, sport en spel.

Vragen?

Een Buurtknip aanvragen kan het hele jaar door. Meer informatie: www.pijnacker-nootdorp.nl/buurtknip

Wat kunt je doen met de Buurtknip?

  • Samen de straat opfleuren
  • Een sportactiviteit voor buurtbewoners organiseren
  • Een boodschappenservice voor de wijk opzetten
  • Een creamarkt organiseren
  • Een schildercursus waarbij jong en oud elkaar ontmoeten
  • Een wijkbankje met elkaar mozaïeken
  • Wat bedenk jij?

Voor woningzoekenden uit Pijnacker-Nootdorp geldt dat zij voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Uitgezonderd de aangeboden seniorenwoningen (55+). De voorrangsregel geldt voor maximaal 25% van het aanbod in 2018.

Deze voorrangsregel wordt automatisch toegepast op Woonnet-Haaglanden zodra een woningzoekende reageert op een woning in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De nieuwbouw van de 66 appartementen aan de Thorbeckelaan in Pijnacker Noord verloopt voorspoedig. De bouwplaats inrichting en het heiwerk is inmiddels gerealiseerd. Ook de fundering van de drie gebouwen is inmiddels gestort en de begane grondvloeren zijn gelegd.

Vervolg

De komende weken worden de kalkzandsteenwanden gemaakt.  Hierna worden de eerste verdiepingsvloeren gelegd. Dit zal zich herhalen tot en met de derde verdieping. Zodra de wanden staan, wordt de steiger om het gebouw heen geplaatst. Met het verschijnen van deze steigers zal ook het metselwerk aan de buitenkant worden opgetrokken.

Hoogste punt

Als alles mee zit, wordt het hoogste punt van een van de gebouwen in juni verwacht. Zit het weer mee dan rekenen we erop dat de ruwbouw voor de zomervakantie gereed is.

Aanmelden

Na de zomervakantie laten we via deze nieuwsbrief en onze website weten wanneer geïnteresseerden voor deze woningen zich kunnen aanmelden via Woonnet-Haaglanden.

Matthew Klok is sociaal beheerder van Pijnacker en Delfgauw. Samen met Joyce de Gans, woonconsulent incasso en sociaal beheer, is hij er voor alle klachten omtrent de leefbaarheid.

Bewoners kunnen bij hen terecht voor sociale klachten, zoals overlast van buren, obstakels die op de galerij staan, jongeren die rondhangen in de portieken achter de lift, vernielingen, en nog veel meer. Daarnaast gaat Matthew veel de wijken in. Hij controleert of er in de flats iets kapot is en of er goed is schoongemaakt.

En heeft u klachten of opmerkingen, ook al lijkt het nog zo klein, schroom dan niet om Matthew Klok of Joyce de Gans te bellen of langs te gaan. Want kleine zaken kunnen uitlopen op grote problemen!

Matthew Klok is te bereiken onder deze telefoonnummers (015) 362 05 50 of 06-51968043 of via mhklok@rondomwonen.nl , Joyce de Gans is bereikbaar via het telefoonnummer (015) 3620 537. Of via jdegans@rondomwonen.nl .