Clipboard_Image_2

Nieuwsbrief Rondom Wonen 2018 – 3

datum: juni 2018

Privacy wetgeving

Het kan u niet ontgaan zijn dat per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG) van toepassing is. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Veel organisaties en bedrijven hebben een aparte e-mailing verzonden of u nog geabonneerd wilt zijn op hun nieuwsbrief of om u te informeren over hun privacystatement. Rondom Wonen heeft er bewust voor gekozen dit niet te doen. Dit betekent niet dat wij uw privacy niet serieus nemen, integendeel!

Met betrekking tot de nieuwsbrief bewaart Rondom Wonen slechts twee gegevens: alleen het door u opgegeven emailadres en of u al dan niet een huurder bent. Er is geen koppeling met de verhuuradministratie van Rondom Wonen. Ook worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.
Uiteraard is het altijd mogelijk om u af te melden voor toekomstige nieuwsbrieven. Onderaan elke RondUit vindt u de link uitschrijven. Zodra u zich afmeldt, verdwijnen uw gegevens uit de email-lijst.

Rondom Wonen heeft een privacystatement opgesteld waarin precies staat omschreven welke gegevens wij van u hebben, met welk doel we deze verwerken en hoe lang we ze bewaren. Ook de gegevensbeveiliging is erin opgenomen en tot wie u zich kunt wenden met vragen over uw persoonsgegevens of privacy.

Bezoekmannen en bezoekvrouwen

Veel (migranten) mannen, vrouwen en hun gezinnen leven in een sociaal isolement en vinden het moeilijk om (volwaardige) deel te nemen aan de maatschappij. Om deze mannen, vrouwen en hun gezinnen te bereiken en samen met andere organisaties hun zelfredzaamheid te bevorderen is onder andere in Pijnacker het bezoekvrouwen en -mannenproject opgezet.

Hulp in de eigen taal

Organisaties kunnen een beroep doen op de inzet van de bezoekvrouw of bezoekman als intermediair bij zowel individuele contacten als bij groepsactiviteiten.

Bezoekvrouwen en -mannen komen op huisbezoek bij voorkeur bij mannen en/of vrouwen met dezelfde afkomst of dezelfde taal. Tijdens het bezoek wordt geïnventariseerd welke knelpunten er zoal zijn of welke behoeften en wensen de aanvragers hebben. Naast het bieden van een luisterend oor wordt geprobeerd om op een structurele manier sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken door mannen en vrouwen te betrekken bij bestaande activiteiten. De bezoekmannen en -vrouwen zorgen voor verbinding tussen de anderstaligen en de organisatie, denk hierbij ook aan de communicatie tussen ouders en leerkrachten.

Hulp aanvragen kan via Rondom Wonen

De coördinatie gebeurt door de Bibliotheek Oostland aan de Julianalaan te Pijnacker. Hulp aanvragen van een bezoekman of -vrouw gaat via de aangesloten organisaties, waaronder Rondom Wonen.

Inkomensverklaring(en) verplicht

Vanaf 1 september 2018 is het op Woonnet-Haaglanden verplicht om inkomensgegevens van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar (niet zijnde meeverhuizende kinderen) te uploaden.

Het verzamelinkomen vindt u op de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingdienst (via 0800 0543). U moet de inkomensverklaring(en) toevoegen aan de inschrijving voordat u kunt reageren op woningen.

Prokkel 2018

Op 6 juni vond weer de jaarlijkse Prokkel plaats. Wat was het dit jaar een mooie zomerse avond voor de Mega Prokkel!
Voor degenen die nog niet weten wat dit is; een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met én zonder een verstandelijke beperking.

Op het terrein van de brandweer hebben zes teams die bestonden uit bewoners/begeleiders uit Keijzershof van Ipse de Bruggen en medewerkers van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, politie, brandweer en Rondom Wonen, een gezellige en sportieve avond gehad. Er werd begonnen met een barbecue waar iedereen van gesmuld heeft (met dank aan De Viergang). Daarna probeerde elk team zoveel mogelijk punten te scoren met diverse spellen, waaronder een kop van jut, een brandweerspuitspel en een melkkoe. Na de spellen werd er ook nog fanatiek geklommen op de stormbaan. Wethouder Hanneke van de Gevel sloot de avond af met de prijsuitreiking.

De deelnemers kunnen terugkijken op een heel geslaagd evenement dat mede mogelijk is gemaakt door lokale ondernemers:
De Viergang, Slijterij De Helm, MTR Delfgauw, Plus Sabine Zondag, Wijkvereniging Koningshof, Hofman sportprijzen en tuinder Harry Wubben.

Groei, bloei en snoei

Rondom Wonen verhuurt veel huizen met tuinen. De meeste huurders houden hun tuin keurig bij en dat is mooi om te zien. Zowel de bewoners zelf, als voorbijgangers en buren, genieten van elkaars tuin. Maar soms bederft de aanblik van een tussenliggende tuin dit geheel.

Ook uw tuin en achterpad hebben onderhoud nodig

Het huren van een huis met tuin brengt verplichtingen met zich mee. Net als het onderhouden van de binnenkant van de woning, worden ook aan het onderhoud van de tuinen en achterpaden eisen gesteld. De planten en bomen die in uw tuin staan, zijn van u, net als de spullen in uw woning. Deze bomen en planten heeft u zelf aangeplant of u heeft ze overgenomen van de vorige bewoner bij het tekenen van de huurovereenkomst. Hiermee bent u een verplichting aangegaan uw tuin conform de huurvoorwaarden te gebruiken en te onderhouden.

Wat is tuinonderhoud

Onder tuinonderhoud valt onder meer het regelmatig maaien van het gras, verwijderen van dode planten, onkruid in de tuin en tussen de tegels verwijderen, maar ook het vervangen van gebroken tegels of schuttingdelen. Heggen en bomen moeten regelmatig gesnoeid worden, vooral overhangende takken. Zorg dat uw tuin altijd netjes is en er geen vuilniszak(ken) of hondenpoep in uw tuin ligt. Uw tuin is tenslotte geen opslagplaats of hondenuitlaatplaats.

Voorkom hoge kosten door verwaarlozing van uw tuin

Bij uw huurwoning valt het tuinonderhoud onder het dagelijks onderhoud en daar is de huurder zelf verantwoordelijk voor. Doet u dat onvoldoende? Dan wordt u daar op aangesproken. En spreken wij af binnen welke termijn u het onderhoud weer op orde heeft.

Sociaal beheer

In de Acaciahof 6 treft u onze sociaal beheerder Matthew Klok aan. Midden in het centrum van Pijnacker ligt zijn uitvalsbasis. Matthew is altijd bereikbaar, mocht er iets aan de hand zijn.

Matthew Klok is de sociaal beheerder voor het bezit van Rondom Wonen in Pijnacker en Delfgauw. Hij is er voor klachten omtrent leefbaarheid. Bewoners kunnen bij hem terecht voor klachten, zoals obstakels die op de galerij staan, verwaarloosde tuinen en brandgang, hangjongeren, vernielingen en nog veel meer. Hij is vaak op straat te vinden. Hij controleert bijvoorbeeld of er in de flats iets kapot is en of er goed wordt schoongemaakt.

Heeft u klachten of opmerkingen over uw leefomgeving schroom dan niet om Matthew te bellen of bij hem langs te gaan. Want kleine zaken kunnen uitlopen op grote problemen!

Matthew Klok is te bereiken onder deze telefoonnummers (015) 3620 550 of 06-51968043 of via mhklok@rondomwonen.nl