Nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!

In Pijnacker-Nootdorp is een enorme vraag naar betaalbare woningen. Lucas de Boer (Rondom Wonen): ‘op elke sociale huurwoning die wordt geadverteerd komen inmiddels al meer dan 500 (!) reacties binnen van woningzoekenden, toen ik hier 3 jaar geleden begon was dat 200 reacties per woning, het gaat dus niet de goede kant op!’ Voor een aanzienlijk deel zijn die woningzoekenden starters uit de gemeente zelf. Een onderwijzer of politieagent die hier werkt en zelfstandig wil wonen, valt qua inkomen onder de doelgroep voor een sociale huurwoning. De wachttijd hiervoor is echter nu al 7 jaar!

Frank van Kuppeveld (wethouder wonen): ‘De belangrijkste oplossing voor de mismatch tussen vraag en aanbod is bijbouwen. We willen graag dat Rondom Wonen investeert in nieuwbouw en verduurzaming.’ De locaties zijn er, maar voor meer bouwen is veel geld nodig. Miljoenen euro’s die woningcorporaties, zoals Rondom Wonen, nu elk jaar overmaakt naar ‘Den Haag’ in de vorm van de verhuurderheffing. Een bijzondere belasting op sociale huurwoningen. Nederland is het enige land ter wereld dat een speciale belasting heft op sociale huurwoningen. Die belasting is bijna 10 jaar geleden in crisistijd ingevoerd als tijdelijke maatregel, maar is door de overheid intussen tot een vaste extra belasting omgevormd. Dat kan in deze tijd van woningtekorten echt niet meer.

Daarom onze dringende oproep aan de partijen die nu met elkaar onderhandelen over een nieuw kabinet: schaf de verhuurderheffing af!  

Frank van Kuppeveld, wethouder wonen gemeente Pijnacker-Nootdorp
Lucas de Boer, directeur-bestuurder Rondom Wonen