Kunstwerken in Pijnacker Noord

Op dinsdag 7 juli zijn de laatste twee kunstobjecten opgehangen op de kopgevels van de woningen aan Beuklaan en de Kastanjelaan in Pijnacker Noord.
Het kunstproject is tot stand gekomen in samenwerking met SBJ Samen Sterk (SWOP, Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland), wijkvereniging Noord en Rondom Wonen.

De kunstenaressen Sabina Verduyckt en Martine de Soet hebben het ontwerp gemaakt. Omdat het de bomenbuurt betreft, zijn het bomen (Esdoorn, Beuk, Kastanje) geworden.

Door kinderen en hun ouders uit de buurt zijn vogels gemaakt, die later in en bij de bomen bevestigd worden.