Hier treft u de opgestelde lijst aan die is besproken door een bewonersdelegatie uit Pijnacker-Noord
en medewerkers van Rondom Wonen.