De huurders die het betreft hebben vorig jaar een brief van ons ontvangen, wat betreft het in- en uitschakelen
van de boiler. Omdat we merken dat er toch nog vragen bestaan over dit onderwerp, verwijzen we u naar de site
van Stedin voor meer informatie.