Terugkoop Koopgarantwoninghanden schudden

Als u een woning heeft gekocht met het verkoopproduct Koopgarant dan bent u verplicht om bij verkoop de woning aan Rondom Wonen aan te bieden. Rondom Wonen is vervolgens verplicht om de woning van u terug te kopen. De terugkoop bestaat uit een aantal stappen:

Stap 1 – Een brief

U stuurt een brief aan Rondom Wonen. In deze brief geeft u aan dat u de woning wilt terugverkopen. Het is belangrijk dat u aangeeft op welke datum u de overdracht wenst en wat uw nieuwe adres wordt.

Stap 2 – Ontvangstbevestiging

U krijgt van Rondom Wonen een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat in het kort beschreven hoe de terugkoop in zijn werk gaat.

Stap 3 – Taxatie

Rondom Wonen geeft opdracht voor een taxatie van de woning. Dit moet een gevalideerd taxatierapport zijn.

Stap 4 – Terugkoopberekening

Na ontvangst van het taxatierapport maakt Rondom Wonen een terugkoopberekening. De terugkoopberekening en het taxatierapport worden na u toe gestuurd voor akkoord. Als u niet akkoord gaat met de taxatie dan kunt u een beroep doen op de geschillenprocedure.

Stap 5 – Koopovereenkomst

Als u akkoord bent met de terugkoopberekening dan wordt er een koopovereenkomst opgesteld. De koopovereenkomst moet door u worden ondertekend.

Stap 6 – Overdracht bij notaris

Nadat wij een getekende koopovereenkomst van u hebben ontvangen, wordt er een afspraak gemaakt bij de notaris voor de overdracht.

Stap 7 – Woning weer in de verkoop

De teruggekochte woning maakt deel uit van de verkoopvijver van Rondom Wonen en wordt dus weer doorverkocht. Wij bieden de teruggekochte woning alleen niet meer aan met het verkoopproduct Koopgarant maar met Koopstart. De teruggekochte woning komt in de verkoop bij onze makelaar Ruseler.