Koopstart niet meer mogelijk

koopstart logo PMS

Wij bieden een deel van onze woningen te koop aan tegen de taxatiewaarde (= marktwaarde). Daarnaast hadden kopers de mogelijkheid om gebruik te maken van Koopstart.

Sinds medio 2018 is de mogelijkheid van Koopstart vervallen en kan van deze regeling geen gebruik meer worden gemaakt.