Woningruilwoningruil

Voor een woningzoekende bestaat, naast het reageren op het aanbod op Woonnet-Haaglanden, ook de mogelijkheid tot woningruil.

Woningruil is mogelijk, maar hier zijn wel voorwaarden verbonden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
 • Huidige huurder van Rondom Wonen dient minimaal 2 jaar ingeschreven te staan op het adres;
 • Huishoudgrootte moet passend zijn voor de woning, conform het beleid van Rondom Wonen;
 • Inkomen moet passend zijn volgens de regionale inkomenstabellen;
 • Woning mag geen te verkopen woning zijn (lijst van te verkopen woningen vindt u hier);
 • Er mag geen sprake zijn van huurachterstand en/of overlastzaken bij beide verhuurders;
 • Beide verhuurders moeten akkoord zijn met de ruiling;
 • Bij de nieuwe huurder wordt € 50,00 administratiekosten in rekening gebracht;
 • De minimale huurperiode voor de nieuwe huurder is 1 jaar, hierna kan de huurovereenkomst per maand worden beëindigd;
 • De nieuwe huurprijs wordt aangepast aan het huidige beleid en zal verschillen van de huurprijs die de huidige huurder betaalt.
Voor de woningruil hebben wij de volgende gegevens nodig van de kandidaat:
 • Een recente Inkomensverklaring van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar, behalve van eventuele kinderen. Of de definitieve belastingaanslag. Ook als er geen inkomen is of geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring nodig! De inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543) of via Mijn Overheid.nl. Zonder een inkomensverklaring of de definitieve aanslag kan geen toetsing plaatsvinden;
 • Een recente loonstrook of uitkering-specificatie of (als u zelfstandig ondernemer bent) door een boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening waarin uw belastbaar inkomen staat vermeld.
 • Een uittreksel van de afdeling Burgerzaken (BRP) in uw gemeente (maximaal drie maanden oud), waarop de volgende gegevens vermeld staan:
  • het aantal personen dat staat ingeschreven op uw huidige adres
  • de datum waarop u in uw huidige woning bent gaan wonen
  • uw voorgaande adressen
  • uw burgerlijke staat
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs: paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het vonnis.
 • Een verhuurdersverklaring van de eigenaar van de huidige woning.

Als u woningruil wilt aanvragen, dan kunt u gebruik maken van het formulier Woningruil. U vult het formulier, samen met degene waarmee u wilt ruilen, in en levert deze bij ons in.

Rondom Wonen voert als standaardbeleid dat wij van al haar aspirant huurders de financiële achtergrond onderzoeken. Een credit check maakt onderdeel uit van de beoordeling.