Voorrangsverklaring aanvragen

Als u met spoed een woning nodig heeft omdat u in een noodsituatie verkeert, is het mogelijk om een voorrangsverklaring aan te vragen.

Het aanvragen van een voorrangsverklaring (ook wel urgentie genoemd), kan alleen als u kunt aantonen dat u in een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie verkeert en deze situatie alleen opgelost kan worden als u snel (binnen drie maanden) naar een (andere) huurwoning verhuist.

Voorbeelden van een dergelijke situatie zijn;

• Acute of dreigende dakloosheid buiten uw eigen schuld;
• Sloop of renovatie van de woning in opdracht van de verhuurder;
• Ernstige medische, sociale of financiële problemen;
• Een verblijf in een erkende opvang.

Verder wordt er ook beoordeeld of een voorrangsverklaring voor een zelfstandige huurwoning de enige oplossing is voor uw noodsituatie. Als een vrije sectorwoning, kamerhuur of tijdelijke inwoning ook een oplossing biedt, wordt uw aanvraag afgewezen.

Het aanvragen van een voorrangsverklaring moet in uw eigen woonplaats en kan:
• In Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Westland en Zoetermeer bij de woningcorporaties (behalve bij DUWO);
• In Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar bij de gemeente.

Als u niet in de regio Haaglanden woont, moet u kunnen aantonen dat u een maatschappelijke of economische binding heeft met deze regio en uw noodsituatie alleen in de regio Haaglanden kan worden opgelost. Woningzoekenden die verblijven op een erkend adres voor noodopvang of vrouwenopvang in de regio Haaglanden hoeven niet aan deze eisen te voldoen.

Betalen en beoordelen aanvragen voorrangsverklaring

In sommige gemeenten moet worden betaald voor het aanvragen van de voorrangsverklaring. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring. Zij beoordeelt ook voor welke typen woningen deze verklaring geldt. Dit heet het zoekprofiel.

Voorrangsverklaring toegewezen

Heeft u een voorrangsverklaring gekregen dan moet u zelf reageren op het woning aanbod. U heeft slechts voorrang voor een beperkt aantal woningtypen. Om te kunnen reageren op een woning moet u wel aan de voorwaarden voldoen die in de advertentie worden gesteld aan huishoudgrootte en inkomen. Op ander passend aanbod reageren mag ook, maar voor deze woningen krijgt u geen voorrang.

Geldigheid

De voorrangsverklaring is geldig in heel Haaglanden en heeft een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden (bij herstructureringskandidaten 12 maanden). U kunt dus een beperkte tijd met voorrang op woningen reageren, daarna vervalt de voorrang.

Vervallen voorrangsverklaring

De voorrangsverklaring vervalt als de geldigheidsduur is verstreken, u een woning heeft geaccepteerd of als blijkt dat de voorrangsverklaring op onjuiste gronden is afgegeven.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de site van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het aanvragen van een voorrangsverklaring moet u zich goed laten informeren door de woningcorporatie of de gemeente over alle regels en details.