Voorrangsverklaring (urgentie) aanvragenurgent

Als u met spoed een woning nodig heeft omdat u in een noodsituatie verkeert, is het mogelijk om een voorrangsverklaring aan te vragen.

Het aanvragen van een voorrangsverklaring (ook wel urgentie genoemd), kan alleen als u kunt aantonen dat u in een levensbedreigende of levensontwrichtende situatie verkeert en deze situatie alleen opgelost kan worden als u snel (binnen drie maanden) naar een (andere) huurwoning verhuist.

Voorbeelden van een dergelijke situatie zijn;
  • Acute of dreigende dakloosheid buiten uw eigen schuld;
  • Sloop of renovatie van de woning in opdracht van de verhuurder;
  • Ernstige medische, sociale of financiële problemen;
  • Een verblijf in een erkende opvang.

Verder wordt er ook beoordeeld of een voorrangsverklaring voor een zelfstandige huurwoning de enige oplossing is voor uw noodsituatie. Als een vrije sectorwoning, kamerhuur of tijdelijke inwoning ook een oplossing biedt, wordt uw aanvraag afgewezen.

Het aanvragen van een voorrangsverklaring moet in uw eigen woonplaats
  • In Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Westland en Zoetermeer bij de woningcorporaties (behalve bij DUWO);
  • In Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar bij de betreffende gemeente.

Als u niet in de regio Haaglanden woont, moet u kunnen aantonen dat u een maatschappelijke of economische binding heeft met deze regio en uw noodsituatie alleen in de regio Haaglanden kan worden opgelost. Woningzoekenden die verblijven op een erkend adres voor noodopvang of vrouwenopvang in de regio Haaglanden hoeven niet aan deze eisen te voldoen.

  • Woont u in Rotterdam-Terbregge dan kunt u in de regio Rijnmond een voorrangsverklaring aanvragen. Meer informatie vindt u op www.suwr.nl.