Hoe kom ik aan een woning?

Inschrijven

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt deel uit van de regio Haaglanden. De regio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Midden-Delfland. De regio Haaglanden geldt als één woningmarktgebied. Rondom Wonen is verplicht haar woningen aan te bieden via Woonnet-Haaglanden. Woningzoekenden kunnen op de vrijkomende woningen reageren door hun keuzes kenbaar maken via internet. Woningzoekenden kunnen op het aanbod in de gehele regio reageren en zijn niet beperkt tot de woonplaats of gemeente waar zij nu wonen.

Voor de woningen in Rotterdam-Terbregge gelden vooralsnog andere afspraken. Voor meer informatie neemt u dan contact op met Rondom Wonen via info@rondomwonen.nl of (015) 3620 520.

Voor de tijdelijke woonruimte in ’t Hofland in Pijnacker geldt een wachtlijst. Deze woonruimte wordt niet via Woonnet-Haaglanden aangeboden. Gezien de lengte van de wachtlijst kan er niet meer ingeschreven worden.

Om aan een woning in de regio Haaglanden te komen volgt u de stappen zoals hier onder beschreven.

Stap 1: inschrijven als woningzoekende

Om te kunnen reageren op het woningaanbod schrijft u zich in als woningzoekende. Daar betaalt u € 12,50 per jaar voor.
U kunt zich inschrijven door op de site Woonnet-Haaglanden op ‘INSCHRIJVEN’ te klikken. Vervolgens vult u daar uw gegevens in en betaalt u € 12,50 door middel van Ideal of een eenmalige automatische incasso. U kunt niet op een andere wijze betalen. Na inschrijven kunt u direct reageren op het woningaanbod.
Jaarlijks krijgt u per email een herinnering of u de inschrijving wilt verlengen. U geeft dan weer een eenmalige automatische incasso af of u betaalt via Ideal. Reageert u niet op deze herinnering dan vervalt uw inschrijving en daarmee ook de opgebouwde inschrijvingsduur.

Verandert uw emailadres? Verander deze ook bij de inschrijving om te voorkomen dat u niet herinnerd wordt aan de verlenging. Ook een eventueel woningaanbieding ontvangt u op uw emailadres.

Stap 2: zoeken naar een woning

Ga naar de website Woonnet-Haaglanden om te zoeken naar een geschikte woning. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
U krijgt dan verschillende zoekopties, maar het handigste is om te zoeken via de button ”WONINGAANBOD’, daarna op ‘PASSEND AANBOD’. U weet dan zeker dat u alleen op woningen reageert waarvoor u in aanmerking kunt komen.

Stap 3: reageren op een woning

Heeft u de woning van uw keuze gevonden en voldoet u aan de voorwaarden die bij een woning staan, dan kunt u direct reageren. U mag op maximaal 2 woningen tegelijk reageren.

Bij uw inschrijving het inkomensverklaring digitaal bijvoegen

Vanaf 1 september 2018 is het op Woonnet-Haaglanden verplicht om inkomensgegevens van alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar (niet zijnde meeverhuizende kinderen) te uploaden. Het verzamelinkomen vindt u op de inkomensverklaring die u opvraagt bij de Belastingdienst (via 0800 0543). U moet de inkomensverklaring(en) toevoegen aan de inschrijving voordat u kunt reageren op woningen.

Stap 4: kansen

Wie krijgt een woning aangeboden?
Wie de woning krijgt aangeboden, hangt af van de inschrijvingsduur. U kunt uw inschrijfduur ook nakijken bij uw inschrijving. De woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt de woning als eerste aangeboden. Woningzoekenden met een voorrangsverklaring of die vallen onder lokale beleidsruimte krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Per gemeente kan de lokale beleidsruimte verschillen.

Lokale beleidsruimte voor Pijnacker

Voor woningzoekenden uit Pijnacker-Nootdorp geldt dat zij voorrang krijgen op sociale huurwoningen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Uitgezonderd de aangeboden seniorenwoningen. De voorrangsregel geldt voor maximaal 25% van het aanbod in 2018.

Urgentie

Als u een voorrangsverklaring (ook wel een urgentie genoemd) heeft kunt u bij ‘uw gegevens en reacties’ controleren op welke woningtypen u voorrang krijgt.
Als twee verschillende zoekers met een voorrangsverklaring op een gedeelde plaats eindigen gaat degene met de oudste voorrangsverklaring voor. Als twee verschillende woningzoekenden met dezelfde inschrijvingsduur op een gedeelde plaats eindigen, gaat degene met de meeste goede reacties voor.

Stap 5: de uitnodiging

Na de sluitingsdatum krijgt de eerste kandidaat een uitnodiging voor een gesprek bij de corporatie die de woning heeft aangeboden. Hierbij worden de noodzakelijke (persoonlijke) gegevens gecontroleerd. Een creditcheck is onderdeel van deze controle. Zorg dat u de gevraagde gegevens (zie hieronder) al in huis heeft. Missen er gegevens bij de controle, dan is de kans groot dat u wordt afgewezen. U heeft maar maximaal 3 werkdagen de tijd om op de uitnodiging te reageren.

Voldoet de kandidaat niet aan de voorwaarden of weigert de kandidaat de woning, dan nodigt de corporatie kandidaat nummer twee uit. Soms krijgen meerdere kandidaten tegelijk een uitnodiging, om de woning sneller te kunnen verhuren. In de uitnodiging staat dan vermeld of u nummer 1, 2, 3 enz. bent.
Reageer dus snel op de uitnodiging, anders loopt u de kans dat u de woning misloopt. Bezoek de woning niet voordat u hem krijgt aangeboden, om overlast voor de huidige huurder te voorkomen. U kunt maximaal 2 aanbiedingen tegelijkertijd krijgen. Het is dus aan te raden om snel te reageren als de woning u toch niet zint, zodat u weer voor nieuwe aanbiedingen in aanmerking kan komen.

Noodzakelijke gegevens:
 • Bewijs inkomen: een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van 2016 van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar, behalve van uw eventuele kinderen. Ook als er geen inkomen is of als er geen aangifte gedaan is, is een inkomensverklaring nodig! De inkomensverklaring kunt u gratis opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543) of via MijnOverheid.nl. Belastingaangifte gedaan? In plaats van een inkomensverklaring mag u dan ook de definitieve belastingaanslag 2016 inleveren
 • De loonstrook of uitkering-specificatie van de laatste maand/periode of (als u zelfstandig ondernemer bent) door een boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening waarin uw belastbaar inkomen staat vermeld
 • Een uittreksel van de afdeling Burgerzaken (BRP) in uw gemeente (maximaal drie maanden oud) waarop de volgende gegevens vermeld moeten staan:
  • het aantal personen dat staat ingeschreven op uw huidige adres
  • de datum waarop u in uw huidige woning bent gaan wonen
  • uw voorgaande adressen
  • uw burgerlijke staat
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u (beiden): paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning
 • Als er sprake is van echtscheiding: een kopie van het vonnis
 • Alleen als u een doorstromer bent: een verhuurdersverklaring (maximaal 3 maanden oud) van de eigenaar van de huidige woning  of een verklaring waaruit blijkt dat de woning recentelijk verkocht is. Huurt u van een sociale verhuurder in de regio Haaglanden? Vraag uw verhuurder de verhuurdersverklaring aan uw inschrijving op Woonnet-Haaglanden te koppelen.
 • Indien een partner medekandidaat is voor de woning maar niet met u op hetzelfde adres woont, ontvangen wij van haar/hem hetzelfde uittreksel zoals hierboven vermeldt
 • Een verhuurdersverklaring wordt ook verlangd van de partner als deze niet woonachtig is op het zelfde adres
 • Indien van toepassing: een kopie van de urgentieverklaring