Huurtoeslaggeldhuisjes

Als de huurprijs van uw woning te hoog is ten opzichte van uw inkomen, kunt u huurtoeslag aanvragen. Huurtoeslag ontvangt u op uw eigen bankrekening en u betaalt de volledige huur aan Rondom Wonen. Huurtoeslag kan niet met uw huur worden verrekend.
Om in aanmerking voor huurtoeslag te komen moet zowel uw inkomen als uw huur onder een bepaalde grens vallen. Ook een eventueel eigen vermogen mag niet te hoog zijn. Bij de bepaling van de hoogte van huurtoeslag wordt van uw huidige inkomen uitgegaan (en van eventuele medebewoners).

De huurtoeslag-periode loopt gelijk aan een kalenderjaar, dus van januari t/m december. U kunt het hele jaar door huurtoeslag aanvragen, indien van toepassing met terugwerkende kracht tot januari van het lopende jaar.

Aanvragen

U moet huurtoeslag zelf aanvragen. Dit kan via www.toeslagen.nl. Met uw DigiD kunt u direct huurtoeslag aanvragen. Ook voor verdere informatie over huurtoeslag of om een proefberekening te maken verwijzen wij u naar deze site.
U kunt ook huurtoeslag aanvragen door de Belastingdienst te bellen op telefoonnummer 0800 – 0543 (gratis). U krijgt dan een huurtoeslagformulier thuisgestuurd.

De Belastingdienst controleert uw gegevens. Hierna ontvangt u een beslissing over de huurtoeslag.

Tussentijdse veranderingen

Als het aantal personen in uw huishouden wijzigt, of uw inkomen verandert, kan dat van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag. Deze wijzigingen geeft u zelf door aan de Belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl of door een wijzigingsformulier aan te vragen bij de Belastingdienst (telefoonnummer 0800 – 0543). Indien u uw wijzigingen niet doorgeeft bestaat de kans dat u (bij de controle door de Belastingdienst achteraf) te veel ontvangen huurtoeslag moet terugbetalen. Eventueel te weinig ontvangen huurtoeslag krijgt u natuurlijk achteraf ook uitbetaald door de Belastingdienst.

Automatische verlenging

De huurtoeslag wordt jaarlijks per 1 januari automatisch door de Belastingdienst verlengd. U ontvangt dan in de voorafgaande maanden november of december van de Belastingdienst een verlengingsformulier waarop al uw gegevens vermeld staan. Controleer deze gegevens altijd. Indien deze gegevens fouten bevatten neemt u dan direct contact op met de Belastingdienst.
Als de gegevens kloppen hoeft u verder geen actie te ondernemen en is de huurtoeslag weer verlengd.
Ook na de jaarlijkse huurverhoging, op 1 juli, wordt de huurtoeslag automatisch door de Belastingdienst aangepast. U hoeft dit dus niet zelf door te geven.

Verhuizen en huurtoeslag

Het is niet mogelijk voor meerdere woningen gedurende dezelfde maand huurtoeslag te ontvangen. Bij verhuizing kunt u dus niet tegelijkertijd voor zowel uw oude als nieuwe woning huurtoeslag krijgen.
Vergeet u overigens niet voor uw nieuwe woning een nieuwe aanvraag huurtoeslag te doen bij de Belastingdienst. En de huurtoeslag voor de oude woning te beëindigen!