Hoe kom ik aan een woning?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt deel uit van de regio Haaglanden. De regio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Midden-Delfland. De regio Haaglanden geldt als één woningmarktgebied. Rondom Wonen is verplicht haar woningen aan te bieden via Woonnet-Haaglanden. Woningzoekenden kunnen op de vrijkomende woningen reageren door hun keuzes kenbaar maken via internet. Woningzoekenden kunnen op het aanbod in de gehele regio reageren en zijn niet beperkt tot de woonplaats of gemeente waar zij nu wonen.

Voor de woningen in Rotterdam-Terbregge (voorheen De Goede Woning) gelden vooralsnog andere afspraken. Voor meer informatie neemt u dan contact op met Rondom Wonen via info@rondomwonen.nl of (015) 3620 520.

Voor de tijdelijke woonruimte in ’t Hofland in Pijnacker geldt een wachtlijst. Voor de voorwaarden en inschrijving: zie het inschrijfformulier.

Om aan een woning in de regio Haaglanden te komen volgt u de stappen zoals hier onder beschreven.

Stap 1: inschrijven als woningzoekendeInschrijven

Om te kunnen reageren op het woningaanbod schrijft u zich in als woningzoekende. Daar betaalt u € 12,50 per jaar voor.
U kunt zich inschrijven door op de site Woonnet-Haaglanden op ‘INSCHRIJVEN’ te klikken. Vervolgens vult u daar uw gegevens in en betaalt u € 12,50 door middel van Ideal of een eenmalige automatische incasso. U kunt niet op een andere wijze betalen. Na inschrijven kunt u direct reageren op het woningaanbod.
Jaarlijks krijgt u per email een herinnering of u de inschrijving wilt verlengen. U geeft dan weer een eenmalige automatische incasso af of u betaalt via Ideal. Reageert u niet op deze herinnering dan vervalt uw inschrijving en daarmee ook de opgebouwde inschrijvingsduur.
Verandert uw emailadres? Verander deze ook bij de inschrijving om te voorkomen dat u niet herinnerd wordt aan de verlenging.

Stap 2: zoeken naar een woning

Ga naar de website Woonnet-Haaglanden om te zoeken naar een geschikte woning. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
U krijgt dan verschillende zoekopties, maar het handigste is om te zoeken via de button ”WONINGAANBOD’, daarna op ‘PASSEND AANBOD’. U weet dan zeker dat u alleen op woningen reageert waarvoor u in aanmerking kunt komen.

Stap 3: reageren op een woning

Heeft u de woning van uw keuze gevonden en voldoet u aan de voorwaarden die
bij een woning staan, dan kunt u direct reageren. U mag op maximaal 2 woningen tegelijk reageren.

Stap 4: kansen

Wie krijgt een woning aangeboden?
Wie de woning krijgt aangeboden, hangt af van de inschrijvingsduur. U kunt uw inschrijfduur ook nakijken bij uw inschrijving. De woningzoekende met de langste inschrijfduur krijgt de woning als eerste aangeboden. Woningzoekenden met een voorrangsverklaring of die vallen onder lokale beleidsruimte krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Per gemeente kan de lokale beleidsruimte verschillen.

Lokale beleidsruimte voor Pijnacker

Bevorderen aanbod betaalbare woningen
Een deel van de woningzoekenden krijgt voorrang wanneer zij een betaalbare corporatie woning achterlaten tot € 635,05 (prijspeil 2017) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en binnen de gemeente reageren op een duurdere woning (vanaf € 592,55of € 635,05 prijspeil 2017). Doel voorrangsregel: In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is er een tekort aan betaalbare woningen. Met deze voorrang wordt geprobeerd om het aanbod betaalbare woningen te vergroten. Daarom wordt er bij de doorstromers gekeken of de achter te laten woning bij leegkomst goedkoop blijft.

Slaagkans doelgroep bevorderen
Inwoners vanuit de gemeente krijgen voorrang als ze reageren op een woning binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een netto huur voor 1 en 2 persoonshuishouden t/m € 592,55 en voor huishoudens van 3 personen of meer t/m € 635,05 (prijspeil 2017). Deze voorrang geldt voor maximaal 25% van het aanbod.

Urgentie

Als u een voorrangsverklaring (ook wel een urgentie genoemd) heeft kunt u bij ‘uw gegevens en reacties’ controleren op welke woningtypen u voorrang krijgt.
Als twee verschillende zoekers met een voorrangsverklaring op een gedeelde plaats eindigen gaat degene met de oudste voorrangsverklaring voor. Als twee verschillende woningzoekenden met dezelfde inschrijvingsduur op een gedeelde plaats eindigen, gaat degene met de meeste goede reacties voor.

Stap 5: de uitnodiging

Na de sluitingsdatum krijgt de eerste kandidaat een uitnodiging voor een gesprek bij de corporatie die de woning heeft aangeboden. Hierbij worden de noodzakelijke (persoonlijke) gegevens gecontroleerd. Voldoet de kandidaat niet aan de voorwaarden of weigert de kandidaat de woning, dan nodigt de corporatie kandidaat nummer twee uit. Soms krijgen meerdere kandidaten tegelijk een uitnodiging, om de woning sneller te kunnen verhuren. In de uitnodiging staat dan vermeld of u nummer 1, 2, 3 enz. bent.
Reageer snel op de uitnodiging, anders loopt u de kans dat u de woning misloopt. Bezoek de woning niet voordat u hem krijgt aangeboden, om overlast voor de huidige huurder te voorkomen. U kunt maximaal 2 aanbiedingen tegelijkertijd krijgen. Het is dus aan te raden om snel te reageren als de woning u toch niet zint, zodat u weer voor nieuwe aanbiedingen in aanmerking kan komen.
Zorg dat u de noodzakelijke gegevens al heeft verzameld. Missen er gegevens bij de controle, dan is de kans groot dat u wordt afgewezen.