WMOWMO

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondersteunt de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar inwoners bij zelfstandigheid in het dagelijks leven en het meedoen in de maatschappij. Dit alles met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Denkt u hierbij aan voorzieningen/hulpmiddelen die uw bewegingsvrijheid in of buiten uw woning kunnen vergemakkelijken.

‘Algemeen gebruikelijke’ voorzieningen zoals beugels, verhoogde toiletten en het verwijderen van drempels e.d., welke ook gekocht kunnen worden bij de bouwmarkt, worden niet vergoed vanuit de WMO. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bepaalde voorziening, raadpleegt u dan eerst de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voordat u een aanvraag indient. Dat kan via de link: http://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/product/wmo.htm

De WMO kijkt ten alle tijden naar uw individuele en persoonlijke omstandigheden en baseert daarop haar besluit. Voor veel maatwerk voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De gemeente kijkt daarbij ook naar de hoogte van uw inkomen. De eigen bijdrage wordt opgelegd en geïnd via het CAK.

Als blijkt dat u in aanmerking komt voor een gevraagde voorziening, wordt afhankelijk van de indicatie aan Rondom Wonen verzocht de voorziening(en) aan te (laten) brengen in de woning. Specifieke medische voorzieningen worden rechtstreeks door de gemeente opgedragen.

Als blijkt dat u uiteindelijk niet in aanmerking komt voor de gevraagde voorzieningen en u wilt de voorziening(en) zelf aan (laten) brengen, vergeet dan niet een aanvraag ZAV (Zelf Aangebrachte Voorziening) in te dienen bij Rondom Wonen. Na goedkeuring kunt u dan de voorziening(en) aan (laten) brengen. Natuurlijk kan Rondom Wonen u ook voorzien van een prijsopgave. Omdat de kosten ten alle tijden voor eigen rekening zijn, beslist u zelf of u de voorzieningen via Rondom Wonen aan laat brengen of niet.

Huurders in Rotterdam-Terbregge

Woont u in Rotterdam-Terbregge (voorheen De Goede Woning)? Neemt u voor vragen over de WMO contact op met de gemeente Rotterdam via de Vraagwijzer.