Veiligheid en gezondheidBrandmelder

Veiligheid en gezondheid staan hoog in het vaandel bij Rondom Wonen. U wilt tenslotte met plezier en veilig in uw woning wonen. Maar daar kunt u zelf ook veel aandoen. Hieronder vindt u diverse onderwerpen om uw veiligheid en gezondheid beter te waarborgen.

Onderwerpen:

Asbest 3Asbest klinkt vaak eng en gevaarlijk. Dat komt vooral omdat er veel misverstanden over asbest bestaan. Soms is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn, daarom informeren wij u over soorten asbest, risico’s en de maatregelen die wij nemen. We geven u ook praktische vuistregels om veilig om te gaan met asbest in uw woning, garage of schuur. Belangrijk is: verwijder nooit zelf asbesthoudende materialen. 

Wat is asbest?

Asbest leek vroeger ideaal als bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Het werkt isolerend, was goedkoop en op veel plekken als natuurlijke grondstof te winnen. Asbest bestaat uit hele kleine vezels. Die vezels zijn verwerkt in verschillende materialen en kunnen schadelijk zijn als ze hieruit vrijkomen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer het materiaal bewerkt of beschadigd wordt. Als het asbesthoudende materiaal onbeschadigd is, vormt het geen direct risico voor de gezondheid. 

Welke soorten asbest zijn er?

Alle asbesthoudende producten zijn in twee groepen te verdelen: hechtgebonden en niet-hechtgebonden.
Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal (bijvoorbeeld golfplaten schuurdaken van asbestcement). Dit materiaal levert geen risico op als het onbeschadigd is en niet wordt bewerkt. Hechtgebonden asbest kan dan ook meestal blijven zitten. Bewerkt u het asbest toch, dan komen er gevaarlijke asbestvezels vrij.
Niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezelszijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal. Dit is het geval bij bijvoorbeeld spuitasbest en brandwerende beplating. De asbestvezels in deze materialen kunnen gemakkelijk losraken, wat mogelijk vraagt om maatregelen.

Is asbest gevaarlijk?

Wanneer asbest onbeschadigd is en in een hechtgebonden staat is verwerkt, komen er geen vezels vrij en loopt u geen risico. Het asbest dat in uw woning en berging verwerkt is, is hechtgebonden en levert in principe geen risico’s voor u op. Het asbest kan geen kwaad zolang het heel is en er niet in geboord, gezaagd of aan gezeten wordt. De gevaarlijke asbestvezels komen alleen vrij als het materiaal wordt beschadigd, bewerkt of gebroken.

Zorgt u er dus voor dat u het asbesthoudende materiaal ongemoeid laat! Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken, verwijderen, wegbreken, doorboren etc. Wanneer u dit toch doet, dan brengt u de gezondheid van uzelf en omwonenden in gevaar.

In welke woningen komt asbest voor?

In woningen met een bouwjaar van voor 1994 kan asbest verwerkt zijn. 

Meterkaststicker

Wij willen dat u weet waar mogelijk asbest in uw woning voor komt. Daarom is er onderzoek gedaan naar asbest. Door middel van een bezitsinventarisatie hebben we de aangetroffen astbesthoudende materialen in kaart gebracht. Huurders die wonen in woningen waar asbest is aangetroffen zijn in juni 2015 hier over geïnformeerd en hebben een meterkaststicker gekregen. Deze meterkaststicker moet in de meterkast op een zichtbare plaats hangen! 

Wordt het asbest verwijderd?

Nee, het asbest wordt door Rondom Wonen niet verwijderd. Bij normaal gebruik van het woongebouw, de woning, balkon of berging is er geen risico dat er asbestvezels vrijkomen.

Mocht er in de toekomst toch een asbestsanering gaan plaatsvinden, dan wordt u hier over geïnformeerd.

Uw veiligheid staat voorop

Als asbest onbeschadigd is, vormt het geen direct risico voor uw gezondheid. Daarom is het belangrijk de volgende regels in acht te nemen: verwijder nooit zelf asbesthoudende materialen verzaag, schuur of breek nooit asbesthoudende materialen, boor nooit in asbesthoudende materialen en neem bij twijfel altijd contact met ons op. 

Mag ik wel klussen in mijn woning op de plekken waar asbest zit?

Om uw gezondheid niet in gevaar te brengen mag u het asbest niet bewerken. Dat betekent dat u het niet mag verwijderen, wegbreken, doorboren etc. Wanneer u dat wel doet, brengt u uw gezondheid in gevaar. Het bewerken van asbest is ook wettelijk niet toegestaan.

Wanneer u plannen heeft om uw woning te verbouwen is het verstandig u goed te laten informeren. Wij vragen u dan een aanvraag bij ons in te dienen voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV).

Op onze website onder “Woning veranderen” vindt u meer informatie. Als het nodig is doen we verder onderzoek naar asbesthoudende materialen. Is het nodig om asbest te verwijderen? Dan doen wij dit voor u. 

Wat te doen als het asbest is beschadigd?

Mochten er in de toekomst problemen ontstaan (bijvoorbeeld een beschadiging), dan verzoek ik u om direct contact met Rondom Wonen op te nemen. Ook als u vragen heeft over (mogelijk) asbesthoudende materiaal in uw woning kunt u hierover contact met ons opnemen. 

Asbest in zaken die eigendom van huurders zijn

Het kan dat in uw woning mogelijk asbesthoudende materialen aanwezig zijn bijvoorbeeld in de vorm van stoffering. Sommige soorten vinyltegels en vinylzeil, kan asbest bevatten. Ook huishoudelijke apparaten die warmte (zoals gevelkachels, haarden) geproduceerd tot de jaren tachtig, kunnen asbesthoudend zijn (bijvoorbeeld asbestkoord in de aansluiting van de deur en rookkanaal).

De huurder is zelf verantwoordelijk voor asbesthoudende materialen en spullen die zijn eigendom zijn. Dit betekent dat u zelf zorg moet dragen voor een juiste wijze van verwijderen en afvoeren van het asbest, conform de richtlijnen van de overheid. Elk risico voor uw eigen gezondheid of die van omwonenden moet voorkomen worden. Rondom Wonen kan u informeren over hoe u dit asbest het beste kan laten verwijderen en afvoeren. 

Voor afvoer en inlevering van het asbest verwijs ik u door naar de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Ook kan u informatie vinden op de website van de overheid, zie hiervoor: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over asbest of twijfelt u of een dergelijk materiaal of stoffering mogelijk asbesthoudend is? Neem dan gerust contact op met het KlantContactCentrum om een afspraak te maken met één van de opzichters van Rondom Wonen. Het KlantContactCentrum is tijdens openingstijden te bereiken via telefoonnummer 015 3620 520.


blusserBrand in uw woning. U denkt er liever niet over na, maar toch moet de brandweer daar meerdere keren per dag voor uitrukken. Opvallend is dat het merendeel van deze branden kan worden voorkomen. Slechts een klein percentage is een gevolg van pech, zoals een apparaat dat spontaan in brand vliegt.

Voornaamste brandoorzaken

De belangrijkste brandoorzaak bent u zelf. Veel branden ontstaan door koken, roken, kaarsen en open vuur. Gelukkig bent u ook degene die in veel gevallen brand kan voorkomen.

Praktische tips

Overduidelijk: voorkomen is beter dan genezen. En in het kader daarvan hebben wij een aantal praktische tips voor u op een rij gezet.

 • Koken: Loop niet uit de keuken als er vet op het vuur staat. Ook niet als er wordt (aan)gebeld. Zorg dat er een blusdeken in de buurt is.
 • Gasfornuis: Gas verdrijft zuurstof en zorgt voor explosiegevaar. Gas is vluchtig en kan dus al snel ontsnappen bij een klein lek. Het is dus van het grootste belang dat u een degelijke en goede gasslang aansluit. Neem een gasslang van het keurmerk GASTEC en vervang deze om de 5 jaar. Stel een gasslang niet bloot aan de hitte van het fornuis.
 • Roken: Rook niet in bed of als je moe op de bank zit.
 • Kaarsen: Plaats geen kaarsen in kandelaars die gemakkelijk kunnen omvallen. Neem altijd een onbrandbare kandelaar of standaard. Plaats ze niet in kerststukjes of een ander brandbaar ding. Doof de kaars als je de ruimte verlaat.
 • Wasdroger: Maak de filters en afvoer stofvrij. Deze kunnen verstopt raken door pluisjes van het wasgoed. Stof vat makkelijk vlam. Gebruik de droger niet bij afwezigheid en plaats geen brandbare zaken, zoals kleding, op de droger als deze draait.
 • Elektronica: Haal de stekker uit het apparaat, zodat er geen stroom meer op staat. Een elektronisch apparaat, zoals een televisie of computer, kan spontaan vlam vatten. Beschadigde elektrische snoeren kunnen brand veroorzaken. Controleer losse snoeren regelmatig op beschadigingen. Plaats elektrische snoeren nooit onder uw vloerbedekking. Verleng snoeren niet eindeloos met verlengsnoeren. Rol haspels volledig uit.
 • Elektra-installatie: Knoei niet met elektra. Haal er een deskundige bij. Wijzigingen aan de elektra-installatie moeten altijd uitgevoerd worden door een erkend installatiebedrijf. Pas op met stekkerdozen. Gebruik maximaal 1 stekkerdoos per stopcontact.
 • Groepenkast: heeft u meterkast een zekering van 16 ampère? Sluit dan per groep minder dan 3.680 Watt aan. Op elk apparaat staat vermeld hoeveel Watt het verbruikt. Sluit u meerdere apparaten aan met een grootverbruik? Laat dan extra groepen in de meterkast aanleggen door een erkend installateur.
 • Verlichting: Een halogeenlamp of gloeilamp wordt na verloop van een tijd erg heet. De lamp zelf is bestendig tegen zulke temperaturen, maar bijvoorbeeld een gordijn wat er tegenaan komt kan gemakkelijk vlam vatten. Vervang zulke lampen voor LED-verlichting. Naast dat deze verlichting veel energiezuiniger is, wordt deze ook niet warm.
Verzekering?

Met een inboedelverzekering verzeker je alles wat je uit je huis kunt oppakken en meenemen, zoals je televisie en je bank. Vaak valt ook het behang en de vloerbedekking hieronder. Het is verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten zodat je gehele inboedel verzekerd is bij brand. Ook regelt de inboedelverzekering vervangende huisvesting als bij brand de woning onbewoonbaar is geworden.

Voorkomen is beter dan genezen!

Veel branden zijn te voorkomen door zorgvuldig om te gaan met uw woning en spullen. Met bovenstaande praktische tips in uw achterhoofd, kan u in sommige situaties brand voorkomen. Brand geeft niet alleen schade aan uw bezittingen en de woning, maar vaak ook persoonlijk leed.


koolmonoxidemelderKoolmonoxide is gevaarlijk! U ruikt of proeft het giftige gas niet en u raakt snel bewusteloos. Elk jaar overlijden mensen door koolmonoxidevergiftiging. Het giftige koolmonoxide (CO) komt vrij bij onvoldoende verbranding van gas of hout. Wat zijn de kenmerken van koolmonoxide? Wat zijn de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging? En wat kunt u doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen?

Kenmerken van koolmonoxide
 • Koolmonoxide kunt u niet zien, proeven of ruiken.
 • De eerste verschijnselen van een vergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken en verwardheid.
Wat zijn de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging?
 • Een verkeerd geïnstalleerd of kapot gastoestel: kachel, geiser, cv- of combiketel. Het risico van een koolmonoxidevergiftiging wordt aanzienlijk vergroot als het toestel ook nog in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat en als er geen directe afvoer van het toestel naar buiten is.
 • Een oude en uitgedroogde gasslang van uw kookfornuis. Na verloop van tijd droogt en verteert het rubber.
 • Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door open haarden te gebruiken als allesbranders. Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen ook in huis terecht.
Wat kunt u doen om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen?
 • Plaats koolmonoxidemelders in uw huis in de buurt van de cv-ketel, geiser en/of kookfornuis. Deze zijn te koop bij de bouwmarkt.
 • Laat periodiek uw cv-ketel, moederhaard of geiser controleren. Geef gehoor aan de periodieke oproepen die u ontvangt van uw cv-monteur.
 • Controleer de waakvlam van uw cv-ketel, moederhaard of geiser. Als uw installatie het gas niet volledig verbrandt, kan koolmonoxide ontstaan. De volgende signalen moeten een alarmbelletje doen afgaan: De gasvlam brandt oranje in plaats van blauw.
 • Vervang de gasslang van uw kookfornuis tijdig en om de vijf jaar. Op elke gasslang staat de productiedatum vermeld.
 • Sluit bij een centraal mechanisch afzuigsysteem nooit de luchtaanvoer en -afvoer af.
 • Zorg voor ventilatie in huis. Open een raam bij gebruik van een geiser of open haard.
 • Veeg jaarlijks de schoorsteen van uw open haard.

legionella-awareness.jpg2

De legionellabacterie is een oude bekende. Na meerdere uitbraken van de dodelijke veteranenziekte is de belangstelling voor de bacterie weer toegenomen en krijgen bestrijding en preventie veel aandacht. We ontkomen er niet aan: overal waar water is, is de legionellabacterie en is er kans op besmetting. Niet alleen in hotels, koeltorens, zwembaden en op campings, maar ook in woningen is deze besmetting mogelijk.

De bacterie

De legionellabacterie komt wereldwijd in kleine hoeveelheden van nature voor in waterige milieus, zoals: oppervlaktewater, vochtige grond en leidingwater. Warm zoetwater, langzaam stromend of stilstaand, is een goede leefomgeving. De bacterie kan zichzelf goed beschermen tegen uitdroging, temperatuurswisselingen en reinigingsmiddelen. Zij verbergt zich in het voedzame slijmerige laagje biofilm dat aan de binnenkant van iedere waterleiding zit. De bacterie heeft zuurstof nodig om te overleven en sterft aan uitdroging als het water is verdampt. Legionella is lid van een familie van meer dan veertig soorten bacteriën. Legionella pneumophila is voor de mens gevaarlijk en veroorzaakt de veteranenziekte.

Temperatuur

Eén enkele legionellabacterie kan geen kwaad, maar kan zich onder gunstige omstandigheden snel vermenigvuldigen tot een gevaarlijke, lees besmettelijke, hoeveelheid. Dit gebeurt vooral in langzaam stromend of stilstaand lauw water van 25 tot 40 ˚C. Bij een temperatuur onder 25 ˚C is de groei van de bacterie minimaal en bij temperaturen onder nul zal deze langzaam afsterven, maar nooit helemaal verdwijnen. Bij een temperatuur boven 55 ˚C sterft de legionella en dit gebeurt sneller naarmate de temperatuur hoger is.

Besmetting

Besmetting vindt plaats door het inademen van waterdruppeltjes die zo klein zijn dat ze diep in de longen kunnen doordringen: waterdamp of nevel (aerosol).De incubatietijd, dat wil zeggen het tijdsverloop tussen besmetting en de eerste symptomen, is meestal 2 tot 10 dagen, maar kan oplopen tot bijna drie weken. Jaarlijks lopen naar schatting duizenden mensen een infectie op. Daarvan krijgen een paar honderd de veteranenziekte.

Vooral ouderen, rokers, stevige drinkers en mensen met een verminderde weerstand lopen risico. Toch kunnen ook jonge, gezonde mensen ernstig ziek worden wanneer het een agressieve variant van de bacterie betreft of als de besmettingsdosis hoog is. De legionellabacterie kan niet van mens op mens worden overgedragen. Ook van het drinken van met legionella besmet water krijgt men geen veteranenziekte.

De ziekte

Bij een klein deel van degenen die met de bacterie zijn besmet, ontwikkelt zich de veteranenziekte (in 1976 ontdekt, toen in Philadelphia oud-strijders uit het Amerikaanse Legioen een mysterieuze ziekte opliepen die uiteindelijk velen fataal werd). Naast de verschijnselen van een ernstige longontsteking, raken veel patiënten verward en krijgen last van misselijkheid of diarree. Door ernstige complicaties, zoals ontstekingen rond het hart en de hersenen, abcessen in de buikorganen met lever- en nierfalen, kan het ziektebeeld steeds weer anders verlopen. De veteranenziekte is in 5 tot 25% van de gevallen dodelijk.

Diagnose

De ziekte kan alleen door laboratoriumtests van bloed of urine worden aangetoond. 

Behandeling

De veteranenziekte kan goed worden behandeld, maar het is een ernstige aandoening met een groot overlijdensrisico. Hoe sneller de diagnose wordt gesteld, hoe sneller antibiotica kan worden toegediend en des te lager is de sterftekans.

Preventie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is als toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regelgeving op het gebied van legionella-beheer. De daadwerkelijke controle is wettelijk neergelegd bij de afdelingen Inspectie van de waterleidingbedrijven. Deze controleren of de door bedrijven en instellingen gehanteerde beheersplannen en de daarin beschreven maatregelen voldoen aan de stand der wet en of het beheer ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De juridische eigenaar is verantwoordelijk voor:

 1. Het uitvoeren van de risicoanalyse, (indien noodzakelijk) het opstellen van het beheersplan en het correct uitvoeren van de beheersmaatregelen;
 2. Het bijhouden van een actueel logboek, waarin alle uitgevoerde beheersmaatregelen en controles direct worden genoteerd.
Risicoanalyse

Rondom Wonen heeft een aantal jaren geleden in het kader van legionellabeheer een  risicoanalyse uit laten voeren in diverse complexen in Pijnacker en Delfgauw. Bij de risicoanalyse stelt men vast op welke plaatsen in het  koud- en warmwatersysteem risico’s bestaan op de vermeerdering van legionellabacteriën. Deze analyse leidt tot een duidelijk overzicht van de eventuele aanpassingen aan het systeem. Alsmede een overzicht van het aantal meetpunten voor de controle op legionella. Voor het nemen van watermonsters heeft Rondom Wonen een contract afgesloten met Hydroscope uit Breda voor de complexen

 • C31 Acaciahof 1-47
 • C32 Keurmeesterstraat 21-95
 • C38 Alexanderlaan 1-32
 • C56 Casperlocatie Emmastraat
 • C70 Raaigras 1-60
Beheersplan

Het beheersplan beschrijft de periodieke maatregelen die nodig zijn om het risico van legionellabesmetting te beperken. Het omvat onder andere periodieke beheersmaatregelen ter preventie en logboeken waarin regelmatig spoelmaatregelen en temperaturen genoteerd moeten worden. Het periodiek nemen van watermonsters maakt deel uit van het beheersplan. 

Waterleidingwet en Waterleidingbesluit

De Nederlandse Waterleidingwet stelt strenge eisen aan de kwaliteit van drinkwater, maar is alleen van toepassing op leidingwaterinstallaties op het land en op mijnbouwinstallaties. Controles worden uitgevoerd door de waterleidingbedrijven en toezicht door de ILT.

Meldingsplicht

Een met legionella besmet watermonster dient te worden gemeld aan de ILT. Nederlandse artsen en laboratoria zijn verplicht een patiënt met veteranenziekte te melden bij de GGD, waarna deze in actie komt om de bron van de besmetting op te sporen.


ventilerenHoe kunt u uw huis ventileren?

Om uw huis goed te ventileren moet u dag en nacht voldoende ventilatieroosters en klepraampjes openzetten. Ventileer vooral ook na het koken, douchen en slapen. Alleen luchten (zoals de ramen korte tijd openzetten) is niet genoeg. Na een half uurtje is de frisse lucht namelijk verdwenen en hopen vocht en bepaalde stoffen zich weer op in de woning.

Waarom ventileren

Elke dag produceren bewoners, huisdieren en planten vocht in een huis. Gewoon door in een woning te leven, te wassen en te koken ontstaat per dag zo’n 10 tot 15 liter aan vocht in de vorm van waterdamp. Dit vocht kan leiden tot vocht- of schimmelproblemen in uw woning. Daarnaast vervuilen kookluchtjes, rook en andere zaken de lucht. Door te ventileren wordt de vochtige en vervuilde lucht afgevoerd naar buiten. Als uw woning goed geïsoleerd is, is het extra belangrijk goed te ventileren.

Meer informatie

Op de site van het Informatiepunt Ventilatie (een initiatief van o.a. de Rijksoverheid en de Woonbond) vindt u nog meer informatie over dit onderwerp. Ook op de site van de GGD vindt u veel informatie en filmpjes over vocht en schimmels.

Waaraan merkt u dat er teveel vocht in uw huis aanwezig is?

U kunt zelf opmerken wanneer er te veel vocht in een huis aanwezig is. Dit merkt u bijvoorbeeld door het beslaan van de ruiten, of schimmel en vocht op het behang. Maar ook als u deze verschijnselen niet heeft, kan er sprake zijn van teveel vocht in uw woning. Het beste kunt u dit waarnemen door een hygrometer op te hangen. Deze meter geeft de hoeveelheid vochtigheid in uw huis aan. Als vuistregel geldt dat bij kamer temperatuur (21°C) de relatieve vochtigheid tussen de 40 en 70 % moet liggen.

Ziek door slechte ventilatie

Onvoldoende ventilatie veroorzaakt schimmels en huisstofmijt en kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals benauwdheid, hoesten, vermoeidheid, hoofdpijn, uitdroging of chronische verkoudheid. Het zorgt ook voor dat sommige mensen meer last krijgen van astma en allergieën. Verder is de kans op een koolmonoxidevergiftiging groter in een slecht geventileerde ruimte.

Hoe kan u het beste ventileren?

Voor de duidelijkheid: ventileren is iets anders dan luchten. Bij het luchten wordt er een raam of deur opengezet, zodat alle lucht in die ruimte in één keer wordt ververst. Het effect is gelijk merkbaar, maar slechts voor een korte periode. Meestal een half uur. Bij ventilatie wordt de lucht in huis 24 uur per dag ververst.

Actieve ventilatie is meer noodzakelijk in nieuwe woningen dan in oude. Toen woningen nog niet zo geïsoleerd waren, ontstond ventilatie door de vele kieren. Maar die zijn in nieuwbouwwoningen allemaal gedicht.

Ventileren kan op twee manieren: natuurlijk en mechanisch. Bij natuurlijke ventilatie wordt de lucht ververst door de verschillende ventilatieroosters die overal in een huis te vinden zijn. Bij mechanische ventilatie vindt de afvoer plaats via een elektrische ventilator.

Natuurlijk ventileren

Het natuurlijk ventileren van een woning werkt eigenlijk heel eenvoudig. Belangrijk is dat ventilatieroosters altijd open staan en af en toe worden gereinigd, door er bijvoorbeeld een stofzuiger langs te halen. Sluit ze nooit af, ook niet in het kader van isolatie.

Het is een fabeltje dat luchten of ventileren leidt tot hogere stookkosten. Het tegendeel is juist waar: in een goed geventileerd huis is de lucht relatief droog. En het opwarmen van droge lucht kost veel minder energie dan het opwarmen van vochtige lucht.
Probeer verder de lucht in huis zo droog mogelijk te houden. Een luchtvochtigheid tussen de 40 en 70% is perfect.

Tips

Tips voor een gezond leefklimaat in uw woning:

 • Zet de verwarming niet te laag om het neerslaan van vocht op ramen en buitenmuren te voorkomen. De ideale huistemperatuur is ’s nachts 15°C. Voor een babykamer ligt de ideale temperatuur tussen de 16-18°C.
 • Plaats verder de meubels niet te dicht bij de muur om te voorkomen dat ze isolerend gaan werken. Met een beetje afstand kan de lucht beter circuleren. Dit voorkomt schimmelvorming achter uw kasten.
 • Zijn er meerdere personen in een ruimte aanwezig? Zet dan altijd de ventilatieroosters open of zet een raam een beetje open.
 • Dubbel glas in de woning? Controleer dan of er voldoende ventilatievoorzieningen in de buurt zijn aangebracht. Zijn er geen ventilatieroosters? Zet dan de openslaande ramen open met een kleine ventilatie kier.
 • Gebruik in vochtige kasten of bergruimtes vochtvangers.
 • Ventileer ook bij vochtig weer. Vochtige buitenlucht is over het algemeen schoner en droger dan de lucht in huis.
 • Ventileren is geen vervanging voor luchten. Blijf dit een half uur per dag doen.
 • Maak na het schoonmaken alles goed droog: gebruik een trekker na het dweilen van de vloeren.
 • Trek de douchehoek droog na het douchen. Al het water wat wegstroomt via het doucheputje hoeft niet weg geventileerd te worden.
 • Zet na het douchen het raam een half uur open om de vochtige badkamer te ventileren.
 • Heeft u mechanische afzuiging in uw badkamer? Laat deze minimaal een half uur na de douchebeurt aanstaan of totdat de wandtegels droog zijn. Zet daarbij ook het raam op een kier open voor de toevoer van schone lucht.
 • Kies in vochtige ruimtes voor materialen die schimmelvorming voorkomen, zoals tegels op de wanden in plaats van latexverf of gebruik speciale schimmelwerende verf.
 • Kook verder met de deksels op de pannen en laat de afzuigkap na het koken nog een kwartiertje langer aanstaan om vocht op te zuigen, of zet een raampje open.
 • Droog met mooi weer de was buiten.
Wel ramen dicht bij rampen

Bij een ramp adviseert de overheid vaak om ramen en deuren te sluiten. Bijvoorbeeld bij een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen uit een fabriek. Dit advies moet u altijd opvolgen. Sluit bovendien de ventilatieroosters. Zet ook uw mechanisch ventilatiesysteem uit. Haal als dat nodig is de stekker eruit. Is er een collectief ventilatiesysteem, vraag dan de verhuurder of huismeester het systeem uit te zetten. Kunt u uw ventilatiesysteem niet uitzetten, zet het dan op de laagste stand.


geef inbrekers geen kansInbraken geven naast schrik en diefstal van persoonlijke goederen ook vaak schade aan de woning. Een inbraak is nooit leuk. U kunt zelf veel doen om inbrekers buiten de deur te houden. Hier volgen een aantal tips.

Tips tegen inbraak
 • Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet vooral niet een toiletraampje of ramen en deuren van een garage.
 • Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjes boren.
 • Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.
 • Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos. Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze gestolen wordt, maakt u het een inbreker wel erg gemakkelijk.
 • Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers.
 • Zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt als u langere tijd van huis bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar voor de lampen.
 • Zorg voor voldoende buitenverlichting.
 • Ruim ladders, vuilcontainers en andere dingen waar op geklommen kan worden op.
 • Plak geen papiertje met de melding dat u (even) afwezig bent op deuren of ramen.
 • Hang geen touwtje voor de kinderen uit uw brievenbus. Hiermee maakt u het een inbreker wel erg gemakkelijk.
 • Spreek geen boodschap op uw voicemail of antwoordapparaat in met de mededeling dat u op vakantie bent. Meld niet op social media dat u op vakantie bent. Ook inbrekers lezen social media.
 • Beveilig ook de bovenverdieping van de woning.
Zelf uw woning beveiligen

Niet alle woningen van Rondom Wonen zijn voorzien van veiligheidsbeslag of inbraakpreventiemiddelen. U kunt zelf u woning beveiligen door extra sloten en secustrips op de deuren te plaatsen. U moet hiervoor vooraf wel even toestemming aan ons vragen. Zie hiervoor ‘woning veranderen’.

Rondom Wonen maakt het u makkelijk

Wij kunnen tegen eenmalige betaling – of indien mogelijk – tegen een maandelijks huuraanpassing uw huis laten beveiligen. Ook dit moet u schriftelijk aanvragen waarna u een aanbieding van ons ontvangt. Zie hiervoor ‘woning veranderen’.

Wat te doen bij een inbraak?

Is er bij u ingebroken? Meld dit als eerste bij de politie. Vaak willen zij eerst een sporenonderzoek bij u uitvoeren. Meld altijd aan de politie dat u uw woning huurt van Rondom Wonen en dat zij een storingsdienst hebben. Dan kunnen wij de opengebroken ramen en deuren tijdelijk voor u dichtzetten tot verder herstel. Meld de inbraak ook bij uw inboedelverzekering en doe aangifte bij de politie. Graag ontvangen wij van u een kopie proces-verbaal van de politie, zodat wij de schade aan uw woning kunnen herstellen.


Helaas komt het geregeld voor dat het riool in de woning verstopt raakt. Meestal is de bewoner de oorzaak van de verstopping: er worden spullen door het riool gespoeld die er niet thuishoren. Het oplossen van een verstopping, veroorzaakt door het handelen van de bewoner, wordt in rekening gebracht bij de bewoner.

Meer informatie over het gebruik van het riool vindt u op www.nietinhetriool.nl  .