Onderhoudswerkzaamheden in 2017steiger

Ook in 2017 staan er onderhoudswerkzaamheden gepland aan de verschillende complexen. In het overzicht vindt u welke grotere werkzaamheden per complex uitgevoerd gaan worden. De genoemde werkzaamheden zijn onder voorbehoud. 

Complex 6 (Willem de Zwijgerlaan)

Houtrot saneren en zo nodig ramen vervangen, daarna uitvoeren buitenschilderwerk. 

 

Complex 7 (Graaf Willem II laan 27 t/m 53)

Repareren aanwezige houtrot en uitvoeren buitenschilderwerk. Herstraten achterpoort. Bij het blok van nummer 49 t/m 53 wordt de dakgoot vervangen. 

 

Complex 10 (Graaf Willem II laan 1 t/m 25b)

Het schilderwerk wordt geïnspecteerd en plaatselijk hersteld indien nodig.

 

Complex 11 (Irenestraat)

Ventilatie ter plaatse van de schoorstenen wordt verbeterd.

 

Complex 15 (Ribeslaan e.o.)

Van een aantal voordeuren worden de glaslatten gerepareerd.

 

Complex 17 (Beuklaan e.o.)

Een aantal loodaansluitingen bij de schoorstenen worden aangepast om lekkage tegen te gaan.

 

Complex 18 en 25 (flats Noord)

Uit het betononderzoek is gebleken dat er reparaties nodig zijn aan voornamelijk consoles. Dat wordt in 2017 uitgevoerd. Verder wordt de dakbedekking vernieuwd en rookmelders worden preventief vervangen. Vanwege het verouderen (broos worden) van standleidingen worden, verspreid over een paar jaar, deze leidingen vervangen. In 2017 wordt hier mee gestart.

 

Complex 19 (Wilgenhof)

De kozijnen en zijwangen van de dakkapellen worden vervangen. Tevens wordt er schilderwerk uitgevoerd.

 

Complex 23 (Klingendaal e.o.)

Diverse dakramen krijgen een servicebeurt.

  

Complex 26 (Peizerdiep e.o.)

Plaatselijk wordt er dakbedekking van het platte dak vervangen.

 

Complex 29 (Charlotte de Bourbonstraat)

De dakbedekking wordt vernieuwd.

 

Complex 31 (Acaciahof)

Uitvoeren straatwerk

 

Complex 32 (Keurmeesterstraat)

De borstwering van de galerijen aan de voorzijde wordt schoongemaakt, zo nodig gevoegd en voorzien van afdruipprofiel.

 

Complex 34 (eengezinswoningen Marga Klompélaan e.o.)

De liggende aluminium glaslatten worden vervangen voor geventileerde latten. Het schilderwerk wordt plaatselijk hersteld. Waar mogelijk wordt er straatwerk opgehoogd.

 

Complex 35 (appartementen Marga Klompélaan)

Het schilderwerk wordt geïnspecteerd en zo nodig bijgewerkt.

 

Complex 36 (Oranjehof)

Liggende glaslatten worden vervangen voor beter ventilerende (neus)latten. Het schilderwerk wordt plaatselijk hersteld. Een deel van het buitenriool wordt vervangen.

 

Complex 37 en 40 (C. Besselingplantsoen e.o.)

De liggende aluminium glaslatten worden vervangen door geventileerde latten. Daarna wordt het buitenschilderwerk uitgevoerd. De mechanische ventilatie wordt schoongemaakt. Plaatselijk wordt de bestrating hersteld of opgehoogd.

 

Complex 38 (Willem Alexanderlaan)

Ter afsluiting van de grote onderhoudsbeurt in afgelopen jaar worden de laatste onderdelen van de lift vervangen om toekomstige storingen voor te zijn. Tevens worden er preventief onderhoud en controles uitgevoerd aan diverse installatietechnische zaken zoals cv ketels, deurautomaat en legionellapreventie.

 

Complex 39 (Tuineerd en Böckelhoven)

Er vindt controle van de dakbeveiliging plaats.

 

Complex 42 (Slagturverstraat)

Uitvoeren regulier onderhoud en keuringen van de lift, zonnepanelen, hydrofoor en cv ketels.

 

Complex 43 (Florijnstraat)

Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het platte dak om stormschade te voorkomen. Tevens wordt er preventief onderhoud en controles uitgevoerd aan diverse installatietechnische zaken zoals deurautomaten,  liftinstallatie, hydrofoorinstallatie, legionellapreventie, brandmeldinstallatie, blusmiddelen en (nood) verlichting.

  

Complex 44 (Carré)

De kitvoegen tussen de betonnen dakranden worden verbeterd en grote openingen dichtgezet. Herstelwerk stalen toegangspoort. Diverse warmtepompinstallaties worden vervangen en vindt er regulier onderhoud aan de technische installaties plaats.

 

Complex 45 (Liora, Wollebrand)

Onderhoud technische installaties zoals cv ketel en afzuiginstallatie.

 

Complex 46, 47 en 48 (Boomapad, Hargpad, Parklaan, Vlaardingpad)

Vanwege het wegzakken van grond en straatwerk wordt er zand onder de kruipruimten gespoten. Er vindt onderhoud plaats aan de mechanische ventilatoren.

 

Complex 51 (Tarweakker)

Er vindt regulier onderhoud plaats aan de algemene technische installaties zoals hydrofoor, lift en hellingbaan verwarming.

 

Complex 54 (Melkdragerhof / Kerkmeesterstraat)

Uitvoeren preventief onderhoud en keuren diverse installatietechnische zaken zoals liftinstallatie, hydrofoorinstallatie en valbeveiliging.

 

Complex 56 (Villa Casper)

De kitvoegen tussen de betonnen dakranden worden verbeterd. Er vinden preventief onderhoud en controles plaats aan diverse installatietechnische zaken zoals deurautomaten,  liftinstallatie, legionellapreventie, brandmeldinstallatie, blusmiddelen en (nood) verlichting.

 

Complex 61 (Wilgenweg)

Het metselwerk aan de regenzijde wordt voorzien van een waterafstotende laag. Uitvoeren buitenschilderwerk. Preventief vervangen rookmelders. Herstel straatwerk bij trap.

 

Complex 64 (De Erven)

Onder een aantal woningen en schuren wordt zand aangebracht om verzakking van het omliggende straatwerk te beperken. Er is een stelpost opgenomen voor het vervangen van enkele warmtepompen.

 

Complex 70 (De Kluut)

Uitvoeren preventief onderhoud en keuringen aan diverse installatietechnische zaken zoals,  liftinstallatie, warmtepompen, legionellapreventie, deurautomaten, hydrofoorinstallatie en dakbeveiliging.

 

Complex 72

De buitenkozijnen krijgen een onderhoudsbeurt, zodat het hang- en sluitwerk goed blijft functioneren.

 

Complex 74

De buitenkozijnen krijgen een onderhoudsbeurt, zodat het hang- en sluitwerk goed blijft functioneren. Er worden preventief onderhoud en controles uitgevoerd aan diverse installatietechnische zaken, zoals deurautomaten,  liftinstallatie, hellingbaanverwarming en slagbomen, en (nood) verlichting.

 

Complex 75

De buitenkozijnen krijgen een onderhoudsbeurt, zodat het hang- en sluitwerk goed blijft functioneren.

 

Complex 76

Er worden preventief onderhoud en controles uitgevoerd aan diverse installatietechnische zaken zoals automatische deuren, liftinstallatie en (nood) verlichting.

 

Complex 77 (Emmastraat)

De buitenkozijnen krijgen een onderhoudsbeurt zodat het hang- en sluitwerk goed blijft functioneren.