Werklieden Weigelialaan_DSC2156Reparatie en onderhoud

Reparatie melden

Het kan altijd gebeuren: er gaat iets stuk door slijtage of ouderdom. Sommige reparaties zijn voor Rondom Wonen, andere voor de huurder. Voor reparatieverzoeken kunt u contact opnemen met Rondom Wonen. Bij voorkeur een reparatieverzoek via mijn.rondomwonen.nl, dit kan 24 uur per dag.

Of anders van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur bellen met het telefoonnummer (015) 3620 520 |(kies voor optie 1), dus ook voor het melden van een reparatie die onder het Reparatie Abonnement valt.

In de brochure Onderhouds ABC ziet u of de werkzaamheden voor Rondom Wonen zijn, of voor de huurder, of onder het Reparatie Abonnement vallen.

Bereikbaarheid buiten kantooruren

Buiten de openingstijden kunt u alleen voor spoedeisende reparaties bellen met het telefoonnummer (015) 3620 520 (kies voor optie 1). U wordt dan doorgeschakeld naar een externe storingsdienst.

Extra controle voor dat u belt

Sommige storingen kunt u zelf verhelpen. Zo kunt u elektrastoringen vaak zelf verhelpen door de te controleren of de elektragroepen aanstaan in de meterkast. Ook kunt u de stekkerproef uitvoeren om te controleren of een elektrisch apparaat deze storing veroorzaakt. Bel het landelijke storingsnummer voor elektrastoringen (0800 – 9009) voor uitleg over de stekkerproef.

Wat te doen bij:

Iedere huurder van Rondom Wonen heeft automatisch een glasverzekering. Daar betaalt u maandelijks een bijdrage in de servicekosten voor.

Heeft u glasschade?

U kunt uw glasschade 24/7 direct melden bij de Glaslijn via telefoonnummer 0800-020 50 10.

Graag dan de volgende gegevens melden:

 • uw gegevens: naam, postcode en huisnummer, telefoonnummer
 • de schade: schadedatum, oorzaak
 • soort glas: enkel/dubbel/figuur/draad
 • plaats in het pand en afmeting(en)

Mogelijk kunt u de CV-storing zelf verhelpen. Noteer eerst de op het display getoonde storingscode (indien aanwezig). De code gaat verloren indien je de CV opnieuw opstart of reset.

Controleer voor je belt eerst de volgende punten:

 1. Controleer de zekeringen/stoppen en de aardlekschakelaar in de meterkast. Herstel deze (eventueel) en start (reset) of ontsteek het toestel.
 2. Controleer of de gaskraan openstaat. Zo niet, draai de kraan op en start (reset) of ontsteek het toestel.
 3. Heeft het toestel een resetknop? Noteer dan eerst de code en druk dan op de knop om het toestel te resetten.
 4. Controleer of er een kraan voor warm water druppelt. Zo ja, draai deze goed dicht. De verwarming werkt niet indien een kraan druppelt.
 5. Controleer de druk in de CV. De druk moet tussen de 1,0 en 2,0 Bar zijn. Zo niet, vul de CV bij en ontlucht deze eventueel.
 6. Controleer de kamerthermostaat hoog genoeg staat om op te warmen.
 7. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Zo niet, steek de stekker in het stopcontact en start (reset) of ontsteek het toestel.
 8. Heeft het toestel een waakvlam, contoleer of deze brandt.
 9. Controleer of de radiatorenkranen openstaan. De radiator in de woonkamer moet altijd openstaan.
 10. Zorg dat de zeefje in de kraan kalkvrij en schoon is. Kalk verkleint de hoeveelheid warm water en veroorzaakt mogelijk een wisselende watertemperatuur.
 11. Indien het toestel na het doorlopen van deze stappen nog steeds in storing is, meld de storing dan telefonisch bij de CV-onderhoudsdienst. Wie u moet bellen staat op een sticker op uw CV-ketel.

Geef bij de storingsmelding de genoteerde storingscode en merk en type toestel door.

Het nummer van Mampaey is 078-652 24 33.