Klacht of juist een compliment?uitroepteken-rood

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat u een bepaalde reparatie nodig vindt en wij niet. Of omdat u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en wij u daarvoor geen toestemming geven. Of u vindt dat Rondom Wonen of een van haar medewerkers nalatig is geweest. Natuurlijk zien we het liefst dat al onze huurders tevreden zijn, maar we beschouwen uw klacht als een kans om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Neem contact met ons op. Uw klacht wordt dan met u doorgenomen en we kijken of we er samen uitkomen.
Dit is mogelijk via mail, uw pagina Mijn Rondom Wonen of een telefoontje (015-362 0520).
Natuurlijk kunt u via deze kanalen ook uw compliment kwijt, dit horen we ook graag!

Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH)

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld of de voorgestelde oplossing,  kunt u -afhankelijk van het type klacht- deze ter beoordeling voorleggen aan de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH).

De Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze klachtencommissie aangesloten.
Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie, dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden op de site van de Klachtencommissie.

Klacht woonruimteverdeling
Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie. U kunt zich dan wenden tot de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Klacht huurprijs ten opzichte van de woningwaardering
Voor klachten over uw huurprijs ten opzichte van de woningwaardering, kunt u terecht bij de Huurcommissie.