Klachtenprocedureuitroepteken-rood

Rondom Wonen streeft naar een optimale dienstverlening. Toch is het mogelijk dat u het niet eens bent met de wijze waarop Rondom Wonen werkt of u vindt dat Rondom Wonen nalatig is geweest. Bijvoorbeeld omdat u een bepaalde reparatie nodig vindt en wij niet. Of omdat u een bepaalde wijziging aan de gehuurde woning wilt aanbrengen en wij u daarvoor geen toestemming geven. Of u vindt dat Rondom Wonen of een van haar medewerkers nalatig is geweest.

Procedure

  1. Als rechtstreeks contact met de betreffende medewerker(s) en diens leidinggevende niet tot overeenstemming leidt en de huurder het met Rondom Wonen oneens blijft gaat de huurder naar stap 2;
  2. U wendt zich dan in eerste instantie schriftelijk tot het bestuur.
  3. Het bestuur van Rondom Wonen kan besluiten u eerst te horen (hoor en wederhoor) voordat u antwoord krijgt. U ontvangt altijd binnen dertig dagen antwoord op uw schriftelijke klacht;
  4. Indien ook dat geen oplossing biedt, of u bent nog steeds niet tevreden, kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland.

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

De Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland is een onafhankelijke commissie waaraan bewoners van woningen van de aangesloten woningcorporaties geschillen over het handelen van hun corporatie kunnen voorleggen. Rondom Wonen is bij deze geschillencommissie aangesloten.

Heeft u een klacht over handelen of nalaten van uw woningcorporatie dan moet u de corporatie eerst in de gelegenheid stellen om een besluit te nemen op uw geschil. Pas daarna kunt u de commissie inschakelen, door het formulier toe te zenden op de site van de Geschillencommissie.

Voor geschillen over woonruimteverdeling en woningtoewijzing kunt u niet terecht bij deze commissie als er in uw regio een klachtencommissie Woonruimteverdeling is.