Klachten2275812 klacht

Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt in uw woning en uw leefomgeving. Wij proberen onze dienstverlening hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dan een klacht bij ons indienen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij verschillende instanties.

Wanneer kunt u welke instantie inschakelen?

Situatie Instantie
U heeft een geschil met Rondom Wonen over de huurovereenkomst. U kunt hierover contact opnemen met het Juridisch Loket.
U heeft een klacht over de manier waarop u door de medewerker(s) bent behandeld. Als overleg met de medewerker(s) en de verantwoordelijk leidinggevende niets oplevert, dan volgt u de klachtenprocedure van Rondom Wonen.
U ondervindt geluidshinder van uw buren. Als gesprekken met de buren niet het gewenste resultaat hebben, kunt u Rondom Wonen verzoeken om actie. Zie voor meer informatie melden overlast.
U heeft een conflict met uw buren. Als overleg met uw buren niet (meer) mogelijk is, kunt u contact opnemen met de woonconsulent van Rondom Wonen of de politie. Zie voor meer informatie melden overlast.
U heeft een klacht over de woonruimte-verdeling via Woonnet-Haaglanden. U kunt contact opnemen met het Regionale Klachtencommissie. Voor meer informatie: Regionale Klachtencommissie