Rondom Wonen biedt woonruimte aan allerlei mensen met allerlei verschillende achtergronden en woonwensen. Het kan dus gebeuren dat uw buren niet precies hetzelfde leven leiden als u. De meeste buren kunnen goed met elkaar overweg, ondanks dat zij verschillende achtergronden en leefstijlen hebben. Het gebeurt helaas ook dat buren niet goed met elkaar op kunnen schieten, omdat ze last van elkaar hebben. Meestal gaat het daarbij om geluidsoverlast, zoals radio’s die hard aanstaan, geschreeuw, muziekinstrumenten, luidruchtige feestjes of kinderen die de trappen op en neer rennen. Ook over rommelige en slecht onderhouden tuinen of stankoverlast wordt nogal eens geklaagd.

Burenoverlast is langdurige overlast
Iedereen heeft wel eens last van de buren. Dit betekent dat de buren waarschijnlijk ook wel eens last van u hebben. Er is pas sprake van burenoverlast als de overlast langdurig aanhoudt. Bijvoorbeeld een radio die iedere avond te hard aan staat, als het altijd een rommeltje bij de buren is, of als buren zich voortdurend ongepast gedragen.

Praten helpt
Burenoverlast is in de eerste plaats een probleem tussen u en uw buren. In veel gevallen kan burenoverlast snel opgelost worden door een gesprek aan te gaan met de buren. Weten zij wel dat u overlast ervaart omdat u hun muziek zo goed kunt horen? Of dat u last heeft van hun kinderen?
Meestal komt u er samen wel uit en kunt u goede afspraken met elkaar maken om de overlast in de toekomst te voorkomen of te beperken.

Tips voor een goed verlopend gesprek:
• Ga met uw buren praten op het moment dat u overlast ervaart.
• Bent u te boos, wacht dan met praten totdat u zich rustiger voelt.
• Vraag eerst of een gesprek gelegen komt.
• Blijf rustig en toon respect voor uw buren.
• Geef zo precies mogelijk aan waarvan en waarom u overlast ervaart en wanneer.
• Hebben uw buren ook last van u? Vraag het ze.
• Probeer afspraken met elkaar te maken om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe voorkomt u dat uw buren last van u hebben
• U geeft een feestje? Laat het uw buren weten, of beter nog: nodig ze uit. Is het feest ten einde en vertrekken uw gasten? Neem binnen afscheid en vraag uw gasten niet te toeteren bij het wegrijden.
• Sla niet met deuren en laat uw kinderen niet de trappen op en af rennen.
• Heeft u benedenburen en ligt er laminaat op de vloer? Loop met slippers of pantoffels met goede dempende (zacht rubberen) zolen. Het lopen met schoenen of op alleen sokken kan heel erg doordreunen naar beneden.
• Zet het geluid van de televisie of radio op een aanvaardbaar niveau, zodat alleen de aanwezigen in de betreffende ruimte ervan genieten. Wilt u hardere muziek? Gebruik een hoofdtelefoon!
• Huishoudelijke machines zoals wasmachines kunnen behoorlijk lawaai maken. Zet ze liever niet tegen de scheidingsmuur met de buren. Zorg dat ze waterpas staan, zodat ze minder trillen. En let op het tijdstip waarop u uw wasjes draait. ’s-Nachts is misschien wel goedkoper, maar het kan ook erg storend zijn voor uw buren.
• Probeer uw tuin of balkon netjes te houden. Gebruik deze niet als opslagplaats voor oude spullen of afval. Veel buren ergeren zich aan een rommelige aanblik van tuinen of balkons. Afval veroorzaakt al gauw stankoverlast of overlast van ongedierte.
• Ook huisdieren zoals honden, katten, duiven of kippen kunnen een bron van ergernis zijn. Heeft u huisdieren? Vraag uw buren of zij er last van hebben en probeer zo nodig afspraken te maken om de overlast te beperken. Probeer afspraken te maken.
U kunt uw buren niet zomaar verplichten hun gedrag aan te passen of hetzelfde te leven als u. Maar vaak is het wel mogelijk om goede afspraken te maken. Wederzijds begrip is daarbij erg belangrijk. Wanneer u ook bereid bent enige overlast te accepteren, is een oplossing meestal snel gevonden.

Zorg voor een prettig contact met uw buren. Heeft u een keer last van uw buren, dan is de situatie veel gemakkelijker bespreekbaar als u goed contact heeft. Ook zult u merken dat u van buren die u kent meer kunt verdragen en dat zij ook meer bereid zijn rekening met u te houden.

Als u er samen niet uitkomt
Pas wanneer u al het mogelijke geprobeerd heeft om samen met uw buren tot een oplossing te komen en dit desondanks niet lukt, kunt u contact opnemen met ons. Rondom Wonen is géén politieagent of rechter. Wij proberen in eerste instantie te bemiddelen tussen u en uw buren, wanneer de klacht ‘gegrond’ wordt bevonden. Het is daarbij belangrijk dat u precies heeft aangegeven van wie, wanneer en waarvan u overlast hebt ervaren. Wij nemen contact op met uw buren. Wij vragen daarbij ook naar hun kant van het verhaal. Soms hebben buren over en weer last van elkaar, of zijn er dingen gebeurd die de verhoudingen hebben verstoord.
Wilt u dat Rondom Wonen in uw situatie bemiddelt? U kunt overlast schriftelijk bij ons melden door het meldingsformulier overlast in te vullen.

Bureau Bemiddeling en Mediation
Bureau Bemiddeling en Mediation biedt u de mogelijkheid om – met de hulp van neutrale conflictbemiddelaars – zelf het conflict op te lossen. De bemiddelaars zijn neutraal. Zij kiezen geen partij en vellen geen oordeel. Wel zorgen zij ervoor dat alle partijen weer met elkaar in gesprek komen en dat partijen samen naar een oplossing toewerken.
U kunt zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer: 0800-02 33 222 of per email bij info@bemiddelingmediation.nl

De rechter
De rechter is het laatste redmiddel bij overlastsituaties. Alleen in extreme overlastsituaties stappen wij naar de rechter stappen om een oplossing af te laten dwingen. Dit is vaak een langdurig proces, waarbij het erg belangrijk is dat de ernst en de duur van de overlast goed kan worden aangetoond.
U als buren kunt door de rechter worden opgeroepen als getuige. Om de rechter van de ernst van de situatie te kunnen overtuigen, dient u precies aan te kunnen geven op welke dagen en tijdstippen u welke overlast heeft ervaren. Zijn er ook andere buren die overlast ervaren? Dan is het verstandig
dat zij ook afzonderlijk een overlastmelding doen en de ervaren overlast bijhouden. Samen staat u sterker. Het is ook mogelijk dat u zelf, zonder tussenkomst van Rondom Wonen, juridische stappen tegen overlast veroorzakende buren onderneemt.