Bewonersinitiatieven

Kent u uw buren?
Heeft u goed contact met de buren?
Of met andere bewoners uit de flat of uit de straat?
Voelt u zich prettig in uw woonomgeving?
Ziet uw buurt er goed uit?

Als u op alle vragen volmondig ‘ja’ antwoordt, vinden wij dat goed om te horen en willen wij dat graag zo houden. Als u op één of meer vragen ‘nee’ antwoordt, is het wellicht nodig dat er iets gaat veranderen!

Wij stellen voor onze huurder jaarlijks een budget beschikbaar om de woonomgeving goed te houden of te verbeteren. Omdat het úw woonomgeving is en wij niet voor u kunnen bepalen wat er kan/moet gebeuren, willen we heel graag met u in contact komen om hierover met u te praten en uw ideeën te horen.

Het organiseren van een bewonersactiviteit is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Dit draaiboek kan u wellicht helpen bij de organisatie van een activiteit.

U kunt contact opnemen met Joyce de Gans of Matthew Klok via telefoonnummer (015) 3620 520. Of het formulier bewonersinitiatief invullen en aan ons mailen. Wij horen graag van u!

Uitgevoerde bewonersinitiatieven

Rondom Wonen heeft diverse bewonersinitiatieven financieel ondersteund, zoals:

in 2018:

  • Nieuwjaarsreceptie van de bewoners van de Cort van der Lindenlaan
  • Nieuwjaarsreceptie van de bewoners Terbregge
  • jubileumviering de Woonacker
  • Het wijkfeest in Pijnacker-Zuid
  • Het wijkfeest Bewonersvereniging Klapwijk