Bewonerscommissiessamenwerking

Rondom Wonen hecht er groot belang aan veelvuldig contact te hebben met haar bewoners. Naast de individuele contacten zijn er ook georganiseerde contacten.

Hiertoe zijn verschillende mogelijkheden:

  • Bewoners/informatie avonden
  • Bewonerscommissies
  • Project gebonden, tijdelijke klankbordgroepen
Bewonerscommissies

Bewonerscommissies behartigen per buurt de belangen van bewoners (huurders), voor wat betreft concrete zaken rond om het beheer van de woningen en de woonomgeving. Helaas is de belangstelling van bewoners om zitting te nemen in een bewonerscommissie sterk afgenomen.

Heeft u belangstelling in een bewonerscommissie of wilt u weten waar een bewonerscommissie actief is, neemt u dan contact op met het team Klantencontacten via telefoonnummer (015) 3620 520. Om privacy redenen (voor betrokkenen) is deze informatie niet op de site te vinden. Een verzoek per e-mail kan natuurlijk ook via info@rondomwonen.nl

Meer informatie over bewonerscommissies vindt u hier.

Bewoners- en wijkverenigingen in Pijnacker-Nootdorp

Naast Bewonerscommissies bij Rondom Wonen zijn er binnen de gemeente in verschillende wijken Bewoners- en wijkverenigingen actief die de belangen van de inwoners behartigen. Meer informatie over de Bewoners- en wijkverenigingen vindt u op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: Bewonersverenigingen Pijnacker