LeefbaarheidTEAM UNITY AND COOPERATION

Rondom Wonen werkt mee aan kansen voor iedereen. Ook op die manier willen we bijdragen aan de leefbaarheid in buurten. Daarom nemen we deel aan verschillende sociale en maatschappelijke projecten.

Al enkele jaren neemt Rondom Wonen deel aan het project Wijken die Werken. Gezamenlijk met onder andere de gemeente Pijnacker- Nootdorp en het SWOP worden projecten in de kernen Pijnacker en Delfgauw uitgezet. Bijvoorbeeld de schoonmaakactie in Delfgauw.

Ondersteuning bewonersinitiatieven

Daarnaast ondersteunen we bewonersinitiatieven, zoals buurtactiviteiten en opknapacties. Bewoners kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van Rondom Wonen als ze iets initiëren dat ten goede komt voor de wijk. Meer informatie over bewonersinitiatieven vindt u hier.

meer onderwerpen rond leefbaarheid:

Veilig Thuis Haaglanden of Rotterdam

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals. Zij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben om weer in balans met elkaar te leven. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen creëren zij een plek waar veiligheid en geborgenheid voorop staan.

Meer informatie vindt u op www.veiligthuishaaglanden.nl

Kernteams kernteams

U kunt voor al uw hulpvragen telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente via telefoonnummer 14015. Of via de site kernteams Pijnacker-Nootdorp.

Kernteams, ook voor jeugdhulp

Soms kunnen de medewerkers van het KCC de vraag zelf al beantwoorden. Of zij kunnen u doorverbinden met een hulpverlener uit de kernteams. Deze teams werken in de drie woonkernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Ze bestaan uit professionals met uiteenlopende ervaring en expertise. Ook op het gebied van Jeugd & Gezin. Iedere werkdag staat één van de professionals uit de teams klaar om u telefonisch te woord te staan.

Wilt u een afspraak maken bij een Kernteam? Neem dan contact op met de gemeente Pijnacker-Nootdorp.