Woningwaardering

In Nederland bepaalt een puntensysteem de maximale huurprijs. Hoe hoger het aantal punten, hoe beter de kwaliteit van uw woning.

Puntensysteem

Er worden onder andere punten gegeven voor:

  • de oppervlakte van de verschillende kamers en ruimtes;energielabel1
  • de WOZ-waarde;
  • het energielabel. Op www.zoekuwenergielabel.nl kunt u het energielabel van uw woning opvragen. Het is mogelijk dat het energielabel voor uw woning nog niet is vastgesteld. Dan wordt het bouwjaar van uw woning als uitgangspunt genomen;
  • de voorzieningen in de woning.
Maximale huurprijs

Alle punten bij elkaar opgeteld vormen het puntentotaal voor uw woning. Elk puntentotaal heeft een maximale huurprijs. Jaarlijks stelt de overheid deze maximale huurprijs vast. Uw netto huurprijs mag niet uitkomen boven de maximale huurprijs die volgens het woningwaarderingstelsel voor uw woning geldt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over woningwaardering, het puntensysteem en de maximale huur op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl.