verzekeringWelke verzekeringen zijn nodig bij een huurwoning?

Wonen in een huurhuis is niet zonder risico. Wanneer u een huis huurt, bent u niet automatisch verzekerd tegen schade aan interieur of inboedel. Rondom Wonen is verantwoordelijk voor de staat van de woning en dekt mogelijke schade aan de woning zelf via een opstalverzekering. Als huurder moet u echter nog zelf een aantal verzekeringen afsluiten om eventuele toekomstige schade aan inboedel te verzekeren en problemen te voorkomen.

Wat zijn de belangrijkste verzekeringen waar u bij een huurwoning mee te maken krijgt?

Wij raden u aan om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Met deze verzekering wordt u beschermd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan de huurwoning of voor schade bij bijvoorbeeld de buren.

U hoeft geen glasverzekering af te sluiten. Rondom Wonen heeft voor al haar woningen (en haar bewoners) een collectieve glasverzekering afgesloten. U betaalt hier voor via de servicekosten.

Heeft u glasschade?

U kunt uw glasschade 24/7 direct melden bij de glaslijn van Midglas via telefoonnummer 0800 -0205010.

Graag dan de volgende gegevens melden:

 • uw gegevens: naam, postcode en huisnummer, telefoonnummer
 • de schade: schadedatum, oorzaak
 • soort glas: enkel/dubbel/figuur/draad
 • plaats in het pand en afmeting(en)

Een inboedelverzekering is een schadeverzekering die schade dekt aan de inboedel (ook wel huisraad genoemd) in de woning. Inboedel is een verzamelnaam voor alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Dit betekent dat alle spullen in en om je woning tot de inboedel behoren. Hieronder vallen o.a. kleding, meubels en apparatuur. De verzekering dekt de schade aan spullen door diefstal, brandschade, waterschade en nog veel meer andere oorzaken.

Heeft u een inboedelverzekering nodig?

Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat voor een inboedelverzekering, adviseert Rondom Wonen u om altijd een inboedelverzekering af te sluiten. De kosten van een inboedelverzekering wegen meestal niet op tegen de dekking die je er voor terugkrijgt. Er staan in huis meubels, apparatuur en andere waardevolle spullen. Deze spullen kunnen op verschillende manieren beschadigd raken en dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Een inboedelverzekering biedt je tegen veel van de oorzaken waardoor spullen beschadigen dekking. U moet zelf zorg dragen voor een juiste inschatting van uw bezit, zodat u zich voor het juiste bedrag kunt verzekeren tegen bijvoorbeeld brand, lekkage of inbraak.

Wat is er dan gedekt door de inboedelverzekering?

Wat er gedekt wordt door een inboedelverzekering is afhankelijk van wat voor inboedelverzekering u kiest. Er zijn meerdere vormen van inboedelverzekeringen met verschillende dekkingen. De goedkoopste is niet altijd de beste! Het is belangrijk dat uw inboedelverzekering in ieder geval de volgende zaken dekt:

 • Brandschade
 • Beroving en afpersing met geweld
 • Diefstal en vandalisme
 • Explosieschade (ontploffing)
 • Schade door blikseminslag
 • Schade door omgevallen bomen
 • Schade door rellen
 • Stormschade
 • Waterschade
 • Gevolgschade aan behang en vloerbedekking door waterschade
 • Vandalisme aan en diefstal van tuinmeubilair en spullen die in de tuin of op het balkon staan.

De inboedelverzekering regelt ook vervangende huisvesting

Een inboedelverzekering regelt ook vervangende huisvesting op het moment dat uw woning onbewoonbaar wordt verklaard bij brand of grote waterschade. Rondom Wonen heeft geen verplichting vervangende huisvesting te regelen.

U hoeft geen opstalverzekering of woonhuisverzekering af te sluiten. Rondom Wonen heeft voor al haar woningen een opstalverzekering afgesloten.

Het is raadzaam om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, zodat u beschermd bent bij een eventueel conflict met de verhuurder dat betrekking heeft op de huurovereenkomst.