Huurverhoging 2017percentage-calculator

Per 1 juli 2017 vindt weer de jaarlijkse huurverhoging plaats, rekening houdend met de wettelijke voorwaarden. Ook in 2017 maakt Rondom Wonen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Inkomen tot en met € 40.349 (in 2015)

Lag uw inkomen in 2015 tussen € 0,0 en € 40.349, dan mag de huur met maximaal 2,8% verhoogd worden. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2015, gerekend over het aantal personen dat per 1 juli 2017 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Bij het bepalen van het percentage van de huurverhoging houdt Rondom Wonen ook rekening met de hoogte van de huidige netto huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur volgens onderstaand schema. In overleg met huurdersvereniging Argos zijn de volgende percentages tot stand gekomen.

Percentage t.o.v. maximaal redelijk         huurverhogingspercentage

81 – 100%                                                                 0%

71 – 80%                                                                   0,3%

61 – 70%                                                                   1,6%

≤ 60%                                                                        2,8%

Inkomen vanaf € 40.349 (in 2015)

Lag uw inkomen in 2015 boven € 40.349, dan mag de huur met maximaal 4,3% verhoogd worden. U ontvangt dan samen met het voorstel huurverhoging een verklaring van de Belastingdienst dat uw huishoudinkomen in 2015 boven de inkomensgrens van € 40.349 lag. Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen wordt gekeken naar het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2015, gerekend over het aantal personen dat op 1 juli 2017 staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Naast bestaande wettelijke uitzonderingen krijgen in 2017 ook 2 typen huishoudens geen extra inkomensafhankelijke huurverhoging, ook niet als hun huishoudinkomen boven € 40.349 ligt (dus wel de basis huurverhoging van maximaal 2,8%):

  • huishoudens van 4 of meer personen;
  • huishoudens waarvan een van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (peildatum 1 januari 2017).

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs kunt u bezwaar maken vóór 1 juli 2017 door een bezwaarschrift bij Rondom Wonen in te dienen. U kunt pas bezwaar maken als u het voorstel huurverhoging van Rondom Wonen heeft ontvangen.

Meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.

Na ontvangst van het bezwaar beoordelen wij of uw bezwaar terecht is. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, verzoeken wij de Huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Heeft u géén bezwaarschrift ingediend bij ons, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet, dan zullen wij u nogmaals in kennis stellen van ons voorstel tot huurprijsverhoging. U heeft dan zelf de mogelijkheid om vóór 1 oktober 2017 de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Laat u deze termijn voorbij gaan, dan bent u gebonden aan de nieuwe huurprijs!

Huur betalen

De nieuwe huurprijs gaat in per 1 juli 2017. Indien u via een automatische incasso betaalt dan wordt het bedrag automatisch aangepast. Wanneer u de bank opdracht heeft gegeven om de huur maandelijks naar ons over te maken, is het belangrijk hen zo spoedig mogelijk van deze wijziging op de hoogte te stellen.

BTW bij Service Abonnement

Als er een Service Abonnement is afgesloten worden de kosten hiervan op het overzicht gesplitst getoond: € 4,96 Service Abonnement + € 1,04 BTW, in totaal € 6,00. 

Voorschot verwarming

Betaalt u naast de servicekosten ook een voorschotbedrag voor de levering van warmte? Dan vindt u op de huuraanzegging nog het oude voorschotbedrag. Een eventuele wijziging van het voorschotbedrag vindt u op de eindafrekening warmte over 2016. 

Huurtoeslag

In het te betalen bedrag is geen rekening gehouden met de aan u toegekende huurtoeslag. Ontvangt u nu huurtoeslag dan vraagt de Belastingdienst de gewijzigde huurbedragen voor het vaststellen van de huurtoeslag bij ons op. Het kan zijn dat de Belastingdienst deze gegevens niet kan verwerken. In dat geval kunt u een formulier ontvangen om de nieuwe huurgegevens door te geven. Let u erop dat dit altijd teruggestuurd moet worden! 

Woningwaardering en maximaal redelijke huur

Iedere woning heeft een woningwaardering. In het stelsel worden onder andere punten gerekend voor de WOZ-waarde van uw woning. U kunt de WOZ-waarde op vragen bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp via Mijn loket. Vervolgens kiest u Belastingzaken > WOZ-loket  > Aanvraag WOZ-beschikking (burger).

Op basis van het aantal woningwaarderingspunten geldt een maximaal redelijke huur. De kale huur mag niet hoger zijn dan deze maximaal redelijke huur. Is hier sprake van dan wordt de huur automatisch aangepast.

Huurders van Habion (in beheer bij Rondom Wonen)

Ook dit jaar maakt Habion geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de huurders van Habion geldt dat het percentage waarmee de huur per 1 juli 2017 verhoogd wordt varieert van 0,0% tot maximaal 0,6%.

Huurders van De Goede Woning (in beheer bij Rondom Wonen)

De Goede Woning maakt geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de huurders van De Goede Woning geldt dat de huur per 1 juli 2017 verhoogd wordt met het maximale percentage van 2,8%.

Parkeerplaatsen en garages

Per 1 juli 2017 wordt eveneens de huur van parkeerplaatsen en garages verhoogd met de volgende percentages:

Garages met een huurprijs die minder dan 10% afwijken van de streefhuur worden verhoogd met 1,3%, garages met een huurprijs die meer dan 10% afwijken van de streefhuur worden verhoogd met 2,3%. Parkeerplaatsen worden met 0,3% verhoogd.

De huurverhoging voor de parkeerplaatsen bij Habion bedraagt 0,3%