Huurverlaging – huurbevriezing

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. Alhoewel er nog niets wettelijk is geregeld, is er wel gevraagd aan de corporaties om in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen. Rondom Wonen geeft ook in 2020 daar gehoor aan. 

Er zijn voor huurverlaging of huurbevriezing een aantal spelregels:

  1. Bent u aangewezen op huurtoeslag en heeft u een netto huur boven de € 737,14? Dan kan de huur verlaagd worden naar huurtoeslaggrens € 737,14. zodat huurtoeslag mogelijk wordt. Deze maatregel is overigens niet nieuw.
  2. Is uw netto huur voor 1 juli 2020 boven de boven de € 667,00? Lees dan het schema voor welke huurbevriezing/verlaging u in aanmerking kan komen:
Huurbevriezing > € 667 Huurverlaging > € 760
1 persoon met inkomen lager dan € 17.500 € 27.750
2 t/m 4 personen met inkomen lager dan € 27.750 € 35.000
5+ personen met inkomen lager dan € 35.000 € 40.000

Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen moet de huurder de volgende bewijsstukken bij Rondom Wonen inleveren, samen met een ingevulde vragenlijst

  • Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres.
  • Van 3 maanden in 2020 de recente loonstroken en/of uitkeringsbewijzen van alle leden va het huishouden met inkomen.
  • Voor ieder gezinslid vanaf 18 jaar moet er een inkomensverklaring (IBRI) over 2019 ingeleverd worden. Ook als er geen inkomen geweest is, is deze verklaring noodzakelijk.

Aanvragen kan tot 1 september 2020. De huurbevriezing / huurverlaging gaat in op 1 juli 2020.

Bij aanvragen na 1 september 2020 gaat de huurverlaging / huurbevriezing in op de eerst volgende maand.