Huur betalen

Iedere maand moet u huur betalen. In de huurovereenkomst staat dat u de huur vóór de eerste van de maand moet betalen. U kunt de huur op drie manieren betalen:

1 – Een automatische incasso

Voor uw en ons gemak kiezen wij bij voorkeur voor een automatische incasso. De huur wordt dan maandelijks automatisch op de 1e van de maand afgeschreven. Wilt u ons machtigen? Vult u dan het machtigingsformulier in. Een automatische incasso kunt u op ieder moment stop zetten. Huurt u ook een parkeerplaats of garage? Dan moet u daar apart een machtigingsformulier voor invullen.

Machtigingsformulier huurders Rondom Wonen

Machtigingsformulier huurders ’t Hofland

Wijzigt uw bankrekeningnummer? Dan moet u een nieuwe machtiging afgeven voor de automatische incasso!

2 – Zelf overmaken

Naast een automatische incasso kunt u ook kiezen om maandelijks zelf de huur aan ons over te maken op bankrekeningnummer NL77 RABO 0142 8080 83.

Huurt u woonruimte in ’t Hofland? Dan is het rekeningnummer NL50 RABO 0319 0548 53.

Vermeld bij het overmaken van de huur altijd uw adres en de maand waar de huurbetaling voor bedoeld is! Huurt u naast een woning ook een garage of parkeerplaats? Dan de huren graag in twee gescheiden betalingen aan ons overmaken.

3 – Pinnen aan de balie van ons kantoor

Wij zijn iedere werkdag van 8.00 tot 12.00 uur geopend. U kunt de huur tijdens deze openingstijden bij ons pinnen. Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers nemen wij geen contant geld in ontvangst. Ook accepteren wij geen creditcards.