energielabelEnergie-Index woningen

In 2012 heeft Aedes namens de woningcorporaties haar handtekening gezet onder een convenant waarin de ambities zijn aangegeven rondom energiebesparing in de periode tot 2020. Een van de concrete uitgangspunten is dat het de totale woningvoorraad van de corporaties in 2020 een gemiddeld energielabel B heeft. Corporaties zijn sindsdien in meer en mindere mate bezig hun woningvoorraad te verduurzamen.

Op 1 januari 2015 is het ‘Nader Voorschrift’ van kracht geworden. Voor huurwoningen is er dan niet zozeer sprake meer van labels maar van een Energie-Index (EI).

Onderstaande tabel maakt duidelijk hoe dit werkt.

energie indextabel 2016

Rondom Wonen heeft haar labels inmiddels ook omgezet naar Energie-Indexen op basis van het ‘Nader Voorschrift’. Op 1 januari 2015 was de gemiddelde EI van Rondom Wonen 1,58.

De verhuurdersheffing en striktere eisen ten aanzien van financiële ratio’s zorgen er voor dat de einddatum voor nagenoeg alle corporaties opschuift richting 2025. Rondom Wonen heeft in haar ondernemingsplan dan ook de ambitie om in 2025 een EI te hebben van 1,4 of beter.

In 2009 heeft Rondom Wonen haar gehele woningbezit laten voorzien van een energielabel. Dit label kunt u opvragen bij onze afdeling wonen. Dit label is 10 jaar geldig, maar nog wel gebaseerd op de periode van voor het ‘Nader Voorschrift’.

Als u meer wilt lezen over ons duurzaamheidsbeleid, dan kan dat: Notitie duurzaamheid D2013-132