Huurbevriezing / huurverlaging

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 een nieuw Sociaal Huurakkoord. Het akkoord beoogt een gematigde huurontwikkeling, waardoor huurders de komende jaren zekerheid hebben over de betaalbaarheid van hun woning. Alhoewel er nog niets wettelijk is geregeld, is er wel gevraagd aan de corporaties om in de geest van het Sociaal Huurakkoord te handelen. Rondom Wonen geeft daar gehoor aan. 

Er zijn voor huurverlaging of huurbevriezing een aantal spelregels:

  1. Bent u aangewezen op huurtoeslag en heeft u een netto huur boven de € 720,42? Dan kan de huur verlaagd worden naar huurtoeslaggrens € 720,42. Zodat huurtoeslag mogelijk wordt. Deze maatregel is overigens niet nieuw.
  1. Zit uw huidige netto huur boven de 76% maximaal redelijk? Dit percentage staat in het voorstel huurverhoging 2019, uitgezonderd de brief over de inkomensafhankelijke huurverhoging. Netto huren die onder de 76% maximaal redelijk zitten, worden geacht een goede prijs-kwaliteit verhouding te hebben.
  1. Zit uw netto huur boven de 76% maximaal redelijk? U kunt dit zien op uw huurverhogingsbrief. Lees dan het schema voor welke huurbevriezing/verlaging u in aanmerking kan komen:
Huurbevriezing > € 650 Huurverlaging > € 740
1 persoon met inkomen onder € 17.000 € 27.000
2 t/m 4 personen met inkomen onder € 27.000 € 34.000
5+ personen met inkomen onder € 34.000 € 39.000

Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen moet de huurder de volgende bewijsstukken bij Rondom Wonen inleveren, samen met een ingevulde vragenlijst:

  • Uitgebreid Uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres.
  • Van 3 maanden in 2019 de recente loonstroken en/of uitkeringsbewijzen van alle leden va het huishouden met inkomen.
  • Voor ieder gezinslid vanaf 18 jaar moet er een inkomensverklaring (IBRI) over 2018 ingeleverd worden. Ook als er geen inkomen geweest is, is deze verklaring noodzakelijk.