Groepswonen

Groepswonen is een speciale woonvorm voor actieve mensen van 55 jaar en ouder. De deelnemers kiezen er bewust voor om samen een woongroep te vormen, om naar elkaar om te zien en om op een plezierige en actieve wijze samen ouder te worden.

Tevens willen zij een aantal voorzieningen samen delen met volledig behoud van eigen privacy. Het gaat om mensen die de wil hebben en in staat zijn om zelfstandig of in samenwerking met anderen alles te regelen.

Binnen het bezit van Rondom Wonen zijn 3 woongroepen actief:

  • De Woonacker in Pijnacker (38 appartementen);
  • De Florijnhoek in Delfgauw (23 appartementen);
  • De Kluut in Pijnacker (36 appartementen).

Als er een woning vrijkomt wordt de woning toegewezen aan één van de (aspirant-)leden van de betreffende woongroep. De woongroep doet daarbij een voorstel richting Rondom Wonen voor de toekomstige huurder(s). Kandidaten moeten daarbij voldoen aan de regionale toewijzingseisen op het gebied van passend inkomen, gezinsgrootte en minimale leeftijd.

De woningen worden alleen bij uitzondering geadverteerd op Woonnet-Haaglanden.

Interesse?

Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met één van de woonconsulenten van Rondom Wonen via het telefoonnummer (015) 3620 520 of via info@rondomwonen.nl. U krijgt dan de contactinformatie van de woongroep waar uw belangstelling naar uit gaat.

Meer algemene informatie over groepswonen vindt u hier