Groepswonen

Groepswonen is een speciale woonvorm voor actieve mensen van 55 jaar en ouder. De deelnemers kiezen er bewust voor om samen een woongroep te vormen, om naar elkaar om te zien en om op een plezierige en actieve wijze samen ouder te worden.

Tevens willen zij een aantal voorzieningen samen delen met volledig behoud van eigen privacy. Het gaat om mensen die de wil hebben en in staat zijn om zelfstandig of in samenwerking met anderen alles te regelen.

Binnen het bezit van Rondom Wonen zijn 3 woongroepen actief:

 • De Woonacker in Pijnacker (38 appartementen);
 • De Florijnhoek in Delfgauw (23 appartementen);
 • De Kluut in Pijnacker (36 appartementen).

Als er een woning vrijkomt wordt de woning toegewezen aan één van de (aspirant-)leden van de betreffende woongroep. De woongroep doet daarbij een voorstel richting Rondom Wonen voor de toekomstige huurder(s). Kandidaten moeten daarbij voldoen aan de regionale toewijzingseisen op het gebied van passend inkomen, gezinsgrootte en minimale leeftijd.

De woningen worden alleen bij uitzondering geadverteerd op Woonnet-Haaglanden.

Uitgangspunten van het groepswonen zijn

 • zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
 • 23 -38 woningen in één gebouw met ieder een eigen voordeur;
 • een gemeenschappelijke ruimte en andere voorzieningen;
 • behoud van persoonlijke vrijheid en privacy;
 • saamhorigheid en gezelligheid;
 • gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten;
 • goede burenhulp verlenen en beleven.

Voordelen van het groepswonen

 • langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
 • actief ouder worden in een rustige en prettige omgeving;
 • gezelligheid, samenspraak en saamhorigheid;
 • meer sociale contacten;
 • een gevoel van veiligheid met leeftijdgenoten en gelijkgestemden om u heen;
 • samen beslissen over gezamenlijke voorzieningen en gezamenlijke activiteiten, zoals af en toe samen eten, koffiedrinken, uitgaan, of een reisje maken: het moet niet, maar het kan wel;
 • gemakkelijk een beroep kunnen doen op hand- en spandiensten van een groepsgenoot wanneer u zelf even iets niet kunt;
 • er bestaat aandacht voor uw wel en wee.

Nadelen van het groepswonen

 • u moet meer rekening houden met de meningen en de gedragingen van andere groepsleden;
 • mogelijke verschillen van mening over het beheer van de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, over de activiteiten of de inkopen;
 • strubbelingen bij het verdelen en het uitvoeren van gemeenschappelijke taken;
 • het ontstaan van misverstanden en onenigheden ook al bedoelen alle betrokkenen het nog zo goed;
 • soms komen verwachtingen niet uit.

Het mag duidelijk zijn, dat niet iedereen geschikt is voor deze woonvorm. Iemand die erg individualistisch is ingesteld, kan er beter niet aan beginnen. Dat geldt ook voor mensen die nog zoveel activiteiten en sociale contacten hebben, dat voor woongroepaangelegenheden nauwelijks ruimte is.

Interesse?

Heeft u belangstelling? Neemt u dan contact op met één van de woonconsulenten van Rondom Wonen via het telefoonnummer (015) 3620 520 of via info@rondomwonen.nl. U krijgt dan de contactinformatie van de woongroep waar uw belangstelling naar uit gaat.